تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب

تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب

تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با MATLAB

در این بخش پروژه تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری کدها آماده کرده ایم که بر اساس دو مقاله انجام شده است. در ادامه به معرفی این پروژه زیست شناسی و مهندسی پزشکی پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی پروژه در محیط متلب قرار داده شده است.

معرفی پروژه

این پروژه روش های مختلفی برای تجسم نتایج تحلیل های متابولومیک عملکردی را نشان می دهد که بر اساس دو مقاله (در ادامه برای دانلود قرار داده شده) با تمرکز بر تجزیه و تحلیل متاژنومی میکروبیوم در بخش دیستال روده انسان است. بخش دیستال روده انسان (Human Distal Gut)، بالاترین چگالی و اکوسیستم باکتریایی طبیعی است که تاکنون شناخته شده است. اندازه آن تا ۱۰۰ تریلیون سلول بیشتر از اندازه سایر اجتماعات میکروبی در بدن انسان است. مطالعات اخیر نشان داده است که ریزاندامگان همزیست یا ریزسازوارگان همزیست (Microbiota) روده به تنظیم تعادل انرژی و همچنین استخراج کالری از اجزای غیر قابل هضم و کنترل ذخیره انرژی در سلول های چربی کمک می کند.

علاوه بر این، میکروبیوتای روده در تعداد بیوپروسس ها یا زیست فرآیند ها (Bioprocess) از سنتز ویتامین های ضروری تا متابولیسم کربوهیدرات ها، لیپیدها و سایر زنوبیوتیک (بیگانه‌ زیست) هایی که مصرف می کنیم درگیر است. در این پروژه مهندسی پزشکی و زیست شناسی، از یک مجموعه داده استفاده می کنیم که شامل داده های حاصل از تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده از دو فرد بزرگسال است. این یک بررسی فیلوژنتیک از جوامع میکروبی و یک تجزیه و تحلیل عملکردی از عملکردهای متابولیکی است که توسط مرکز ژن شناسایی ارائه شده است.

مقاله های پایه

  1. Metagenomic Analysis of the Human Distal Gut Microbiome
  2. Comparative Metagenomics Revealed Commonly Enriched Gene Sets in Human Gut Microbiomes

 تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب تجزیه و تحلیل میکروبیوم در دیستال روده انسان با نرم افزار متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید