ردیابی و آنالیز خودکار بازیکنان بسکتبال از فایل ویدیویی با روش MAP در متلب

ردیابی و آنالیز خودکار بازیکنان بسکتبال از فایل ویدیویی با روش MAP در متلب

ردیابی و آنالیز خودکار بازیکنان بسکتبال در MATLAB

در این بخش پروژه ردیابی و آنالیز خودکار بازیکنان بسکتبال از فایل ویدیویی را با روش MAP در نرم افزار MATLAB به همراه فیلم آموزش نحوه اجرا و کامنت گذاری کدها آماده کرده ایم که بر اساس مقاله Basketball Player Tracking and Automated Analysis انجام شده است. در ادامه به چیکده و مقدمه ای از این پروژه پردازش ویدیو و بینایی ماشین پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی ها به همراه لینک دانلود مقاله مرجع قرار داده شده است.

ردیابی خودکار در بازی بسکتبال

در بازی های مدرن بسکتبال حرفه ای، ردیابی خودکار، تائید قضاوت داور و تفسیر ویدیو موضوعات مهمی می باشند. جنبه اصلی این پیشرفت ها شناسایی و ردیابی بازیکن است. این مقاله تکنیک هایی برای تقسیم بندی میدان بازی، تشخیص بازیکن، همبستگی تیم، ردیابی بازیکنان، و داوری را از همگرای نمایش (بینایی ماشین) از بالا به پایین ارائه می دهد. برای یک فیلم نمونه با ۱۲۵ فریم، ما توانستیم به شناسایی و ردیابی دقیق بازیکنان با موقعیت های پیچیده تر مانند بازیکنان همپوشان (دارای اشتراک) در میدان بازی دست یابیم. در شرایط ایده آل، این تکنیک ها تشخیص و ردیابی قابل اعتمادی را فراهم می کنند.

سیستم تجزیه و تحلیل خودکار ویدیو

در بازی های مدرن بسکتبال، قبل از هر بازی مربیان و بازیکنان به طور گسترده به بررسی عملکرد حریف از نظر تهاجمی و دفاعی، نحوه بازی و معیار های آنها می پردازند. سیستم تجزیه و تحلیل خودکار ویدیو می تواند بسیاری از این آمارها را در فرمت متراکم شده ارائه دهد که تیم ها بتوانند از نحوه عملکرد حریف خود به راحتی اطلاعات کسب کنند. علاوه بر این، شایع ترین شکایت در بازی بسکتبال، تاثیر داور بازی به علت تصمیم گیری های داوری است. ردیابی بلادرنگ بازیکنان می تواند درخواست های داوران را براساس قوانین از پیش تعیین شده، تصدیق کند.

به عنوان مثال، یک بازیکن تهاجمی نمی تواند بیش از ۳ ثانیه در منطقه اطراف سبد حریف بماند. از این رو، یک سیستم ردیابی بازیکن می تواند به فراهم سازی آمار از تیم ها و ارائه تائید قوانین کمک کننده باشد. تشخیص و ردیابی اتوماتیک در بازی بسکتبال مزایای بسیاری برای هر دو تیم دارد. آمار خودکار می تواند اطلاعات تیم را در مورد برنانه ریزی ها و استراتژی ها فراهم سازد. تجزیه و تحلیل ویدیو به صورت بلادرنگ (Realtime) می تواند وضعیت کنونی تائید قوانین را از بین برده و خطا های انسانی داوران از بازی را رفع نماید.

دقت متوسط میانگین (MAP)

در این پروژه از روش دقت متوسط میانگین (Mean Average Precision – MAP) استفاده شده است که متریکی برای اندازه گیری دقت آشکار ساز های شی از قبیل Faster R-CNN، SSD و غیره می باشد.

تصاویر خروجی پروژه

ردیابی و آنالیز خودکار بازیکنان بسکتبال از فایل ویدیویی با روش MAP در متلب

ردیابی و آنالیز خودکار بازیکنان بسکتبال از فایل ویدیویی با روش MAP در متلب

ردیابی و آنالیز خودکار بازیکنان بسکتبال از فایل ویدیویی با روش MAP در متلب

ردیابی و آنالیز خودکار بازیکنان بسکتبال از فایل ویدیویی با روش MAP در متلب

ردیابی و آنالیز خودکار بازیکنان بسکتبال از فایل ویدیویی با روش MAP در متلب

ردیابی و آنالیز خودکار بازیکنان بسکتبال از فایل ویدیویی با روش MAP در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید