محاسبه مختصات ماه با سیستم ECI J2000 به روش های مختلف در متلب

محاسبه مختصات ماه با سیستم ECI J2000 به روش های مختلف در متلب

محاسبه مختصات ماه با سیستم ECI J2000 در MATLAB

در این بخش پروژه محاسبه مختصات ماه با سیستم ECI J2000 به روش های مختلف با نرم افزار MATLAB را آماده کردم که پروژه مناسبی در زمینه ستاره شناسی یا علم نجوم است. در ادامه به معرفی پروژه و معرفی سیستم مختصات ECI و سیستم J2000 پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی پروژه در محیط متلب قرار داده شده است.

معرفی پروژه

این پروژه ستاره شناسی به میانگین استوا و اعتدال در سیستم ECI J2000 اشاره دارد که در آن ۵ روش مختلف برای محاسبه دقیق موقعیت ماه مورد استفاده قرار می گیرد. این ۵ روش محاسباتی شامل موارد ذیل است:

  1. روش NASA JPL (DE436)
  2. روش بسیار دقیق ELP2000-82
  3. سری تحلیلی با دقت بالا (نظریه براون)
  4. روش تحلیلی سیمپسون
  5. سری تحلیلی با دقت کم

محاسبه مختصات ماه با سیستم ECI J2000 به روش های مختلف در متلب

سیستم مختصات ECI و سیستم J2000

سیستم مختصات زمین ‌مرکز اینرسی ECI یا Earth-centered inertial دستگاهی کارتزین می باشد که برخلاف سیستم مختصات زمین ‌مرکز متصل به زمین (ECEF) همراه با زمین دوران ندارد. بر اساس انتخاب صفحه اولیه، می توان دو نوع کلی از دستگاه های ECI را تعریف کرد که مرسوم هستند. در ژئودزی ماهواره ای (Satellite geodesy) سیستم اولیه منطبق بر استوا است، اما برای بعضی از کاربرد های مکانیک سماوی (Celestial mechanics) صفحه اکلیپتیک را به ‌عنوان صفحه اولیه در نظر می گیریم. با انتخاب استوا به‌ عنوان صفحه اولیه محور Z به سمت قطب، محور X به سمت نقطه ورنال و محور Y نیز به‌ صورت راست گرد تعریف می شود.

محاسبه مختصات ماه با سیستم ECI J2000 به روش های مختلف در متلب

با در نظر گرفتن چگونگی تعریف استوا و اکلیپتیک، سیستم مختصات ECI مختلفی تعریف شده‌ اند که معروف ترین آنها سیستم J2000 و سیستم M50 می باشد. سیستم ECI J2000 با توجه به صفحه استوا و اکلیپتیک متوسط، در ساعت ۱۲ روز اول ژانویه سال ۲۰۰۰ میلادی تعریف شده. سیستم M50 نیز مثل سیستم J2000 تعریف می گردد، فقط در سال ۱۹۹۵ در نظر گرفته می شود.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

محاسبه مختصات ماه با سیستم ECI J2000 به روش های مختلف در متلب محاسبه مختصات ماه با سیستم ECI J2000 به روش های مختلف در متلب محاسبه مختصات ماه با سیستم ECI J2000 به روش های مختلف در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید