کتاب سیستم های مخابراتی با MATLAB نوشته جان پروکیس و مسعود صالحی

 • یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹
 • بازدید ۲,۵۶۶ نفر

تصویر communication-systems-matlab-book_3685 کتاب سیستم های مخابراتی با MATLAB نوشته جان پروکیس و مسعود صالحی

کتاب سیستم های مخابراتی با MATLAB

در این بخش دانلود رایگان کتاب سیستم های مخابراتی با MATLAB با عنوان انگلیسی Contemporary communication systems using MATLAB نوشته جان پروکیس و مسعود صالحی (John G. Proakis – Masoud Salehi) را برای علاقه مندان به شبیه سازی سیستم های مخابراتی آماده کرده ایم که در قالب 9 فصل و 428 صفحه به زبان انگلیسی ارائه شده است. در ادامه به معرفی کتاب، فصل بندی ها و فهرست مطالب ارائه شده در آن پرداخته و لینک دانلود رایگان کتاب قرار داده شده است.

پیشگفتار مؤلفان

مباحث پایه ای سیستم های مخابراتی آنالوگ و دیجیتال شامل الگوریتم های کد بندی و روش های مدوله سازی و دمدوله سازی، امروزه در کتاب های درسی زیادی مطرح می شوند، تمرکز بیشتر این کتاب ها، ضرورت روی تئوری طراحی و تحلیل عملکرد بلوک هایی است که عناصر اصلی یک سیستم مخابراتی از قبیل کد کننده ها، دکد کننده ها، مدوله سازها و دمدوله سازها را تشکیل می دهند. ولی تعداد نسبتا کمی از این کتاب ها به خصوص آنهایی که برای دانشجویان کارشناسی نوشته شده اند دارای کاربرد های متنوع به قصد ایجاد انگیزه در دانشجویان است.

چشم انداز

هدف از این کتاب آن است که یک همراه با مکمل برای هر کتاب درسی مفصل سیستم های مخابراتی باشد. در این کتاب تمرین های متنوعی تدارک دیده شده است که آنها را می توان با استفاده از نسخه دانشجویی نرم افزار MATLAB و روی یک کامپیوتر شخصی حل کرد. این کتاب اصولا برای دانشجویان سال بالای کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر نوشته شده است. فرض می کنیم که دانشجو یا استفاده کننده با اساس MATLAB آشناست. با توجه به اینکه کتاب های آموزشی و راهنما های متعددی برای MATLAB وجود دارد، این کتاب وارد آن مباحث نمی شود.

مباحث مختلف به طور خلاصه مطرح شده اند. در هر مبحث ضمن معرفی کوتاهی از موضوع اصلی، هدف آن گفته می شود، نماد گذاری های لازم به عمل می آید، سپس به وسیله مثال به تشریح مفاهیم اساسی می پردازیم. انتظار داریم معلم با کتاب درسی دیگر به این مباحث به صورت عمیق تر بپردازد. مثلا ما فیلتر منطبق و مدار همبستگی را معرفی می کنیم و ادعا می کنیم که این ابزار، یک دمدوله سازی بهینه سیگنال تخریب شده را به وسیله نویز گوسی سفید اضافه شونده (AWGN) فراهم می کنند. ولی این ادعا را ثابت نمی کنیم. چنین اثباتی عموما در بیشتر کتاب های درسی سیستم های مخابراتی وجود دارد.

سازمان بندی کتاب سیستم های مخابراتی با MATLAB

 • این کتاب شامل نه فصل است. در فصل اول در مورد سیگنال ها و سیستم های خطی و فرایند های تصادفی است. فرایند های تصادفی از مباحث ریشه ای است که معمولا برای مطالعه سیستم های مخابراتی لازم است. یک فصل، روش های مخابرات آنالوگ را پوشش می دهد و تمرکز شش فصل باقی مانده بر روی مخابرات دیجیتال می باشد.

فصل اول: سیگنال ها و سیستم های خطی

 • در فصل اول، ابزار و روش های اصلی مورد استفاده در تحلیل سیستم های خطی، شامل مشخصه های حوزه زمان و حوزه فرکانس را مرور می کنیم. با توجه به اینکه در بررسی سیستم های مخابراتی غالبا از روش های حوزه فرکانس استفاده می شود، روی این روش ها تأکید بیشتری شده است.

فصل دوم: فرایندهای تصادفی

 • در این فصل به تشریح روش هایی برای تولید متغیر های تصادفی و نمونه های فرایند های تصادفی می پردازیم. مباحث شامل تولید متغیر های تصادفی با یک تابع توزیع احتمال مفروض، تولید نمونه های فرایند های گوسی و گوس – مارکف، و توصیف فرایند های ساکن در حوزه زمان و در حوزه فرکانس است.

فصل سوم: مدوله سازی آنالوگ

 • عملکرد روش های مدوله سازی و دمدوله سازی آنالوگ، در حضور نویز اضافه شونده و یا بدون حضور آن، در این فصل مطرح شده است. سیستم های بررسی شده شامل مدوله سازی دامنه (AM)، از قبیل AM دوباندی، AM تک باندی، و AM متداول و سیستم های مدوله سازی زاویه از قبیل مدوله سازی فرکانس (FM)، و مدوله سازی فاز (PM) هستند.

فصل چهارم: تبدیل آنالوگ به دیجیتال

 • در این فصل روش های مختلفی را که برای تبدیل سیگنال های منبع آنالوگ به یک رشته دیجیتال و به صورتی کارآمد استفاده می شود، آزمایش می کنیم، این تبدیل به ما اجازه می دهد سیگنال ها را به صورت دیجیتال ذخیره کنیم و یا انتقال دهیم. ما هر دو شیوه فشرده سازی با اتلاف داده، از قبیل مدوله سازی کد پالس (PCM) و فشرده سازی بدون اتلاف داده، از قبیل کد گذاری هافمن را در نظر خواهیم گرفت.

فصل پنجم: انتقال دیجیتال در باند پایه

 • در این فصل ما روش های مدوله سازی و دمدوله سازی باند پایه دیجیتال، در مخابره اطلاعات دیجیتال را با کانال AWGN معرفی می کنیم. روش های مدوله سازی و دمدوله سازی دودویی و همچنین غیر دردویی در نظر گرفته شده است. روش بهینه دمدوله سازی این سیگنال ها تشریح و عملکرد دمدوله ساز ارزیابی شده است.

فصل ششم: انتقال دیجیتال از طریق کانال های باند محدود

 • در این فصل ما توصیف کانال های باند محدود و مسئله طراحی شکل موج های سیگنال را برای چنین کانالی در نظر می گیریم و نشان می دهیم که اعوجاج كانال، سبب تداخل بین نماد های (ISI) و در نتیجه باعث خطا در دمدوله سازی سیگنال می شود. سپس با موضوع طراحی متعادل کننده های کانال برای جبران کانال سروکار خواهیم داشت.

فصل هفتم: انتقال دیجیتال از طریق مدوله سازی حامل

 • ما چهار نوع سیگنال حامل مدوله شده را که برای انتقال از طریق کانال های میانگذر مناسب اند بررسی می کنیم: سیگنال های دامنه – مدوله شده، سیگنال های دامنه – مدوله شده عمود بر هم، کلید زنی با جابه جایی فاز (PSK)، و کلید زنی با جابه جایی فرکانس (FSK).

فصل هشتم: ظرفیت کانال و کد گذاری

 • در این فصل، مدل های ریاضی مناسب برای کانال های مخابراتی را بررسی می کنیم و یک کمیت بنیادی به نام ظرفیت کانال را معرفی می کنیم. ظرفیت کانال یک حد مقدار اطلاعاتی است که می تواند از یک کانال انتقال یابد. به ویژه در مدل ریاضی، یکی کانال دودویی متقارن (BSC) و دیگری کانال با نویز گوسی سفید اضافه شونده (AWGN) را در نظر می گیریم. از این مدل های کانال برای بررسی کد های بلوکی و کد های كانولوشنی به منظور رسیدن به یک مخابره قابل اطمینان در این قبیل کانال ها، استفاده می شود.

فصل نهم: سیستم های مخابراتی طیف گسترده

 • عناصر اصلی یک سیستم مخابراتی دیجیتال طیف گسترده در این فصل مورد بحث قرار گرفته است. به ویژه سیستم های طیف گسترده با رشته مستقیم (DS) و با جهش فرکانس (FH)، به ترتیب، در ترکیب با PSK و FSK در نظر گرفته شده اند. تولید رشته شبه نویز (PN) برای استفاده در سیستم های طیف گسترده نیز بررسی شده است.

فهرست مطالب کتاب سیستم های مخابراتی با MATLAB

فصل اول: اسیگنال ها و سیستم های خطی

فصل دوم: فرایندهای تصادفی

 • تولید متغیرهای تصادفی
 • فرایندهای گوسی و گوس – مارکوف
 • طیف توان فرایند های تصادفی و فرایند های سفید
 • فیلتر کردن خطی فرایندهای تصادفی
 • فرایند های پایین گذر و میانگذر
 • مسائل

فصل سوم: مدوله سازی آنالوگ

 • مقدمه
 • مدوله سازی دامنه (AM)
 • آشکارسازی سیگنال های AM
 • ملوله سازی زاویه
 • مسائل

فصل چهارم: تبدیل آنالوگ به دیجیتال

 • مقدمه
 • اندازه گیری اطلاعات
 • کوانتیزه کردن
 • مدوله سازی پالس کد شده
 • مسائل

فصل پنجم: انتقال دیجیتال در باند پایه

 • مقدمه
 • انتقال سیگنال باینری
 • انتقال سیگنال چند دامنه ای
 • سیگنال های چند بعدی
 • مسائل

فصل ششم: انتقال دیجیتال از طریق کانال های باند محدود

 • مقدمه
 • طیف توان سیگنال PAM دیجیتال
 • مشخصه های کانال های باند به محدود و اعوجاج ناشی از کانال
 • مشخصه های تداخل بین نمادی
 • طراحی سیستم مخابراتی برای کانال های باند محدود
 • متعادل کننده های خطی
 • متعادل کننده های غیر خطی
 • مسائل

فصل هفتم: انتقال دیجیتال از طریق مدوله سازی حامل

 • مقدمه
 • مدوله سازی دامنه حامل
 • مدوله سازی فاز حامل
 • مدوله سازی دامنه با حامل های متعامد
 • مدوله سازی فرکانس حامل
 • همزمان سازی در سیستم های مخابراتی
 • مسائل

فصل هشتم: ظرفیت کانال و کدگذاری

 • مقدمه
 • مدل و ظرفیت کانال
 • کد گذاری کانال
 • مسائل

فصل نهم: سیستم های مخابراتی طیف گسترده

 • مقدمه
 • سیستم های طیف گسترده با رشته مستقیم
 • تولید رشته های PN
 • طیف گسترده با جهش فرکانسی
 • مسائل
 

باکس دانلود
شناسه:
۳۶۸۵
صفحات:
۴۲۸
زبان:
انگلیسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۵.۷۳ مگابایت
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است