مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

m فایل متلب ، کامنت گذاری کدها و فیلم نحوه اجرا دارد

۹۳,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تحلیل پایداری سیستم کنترل با روش نایکوئیست (Nyquist) در نرم افزار متلب

تصویر control-system-stability-nyquist-matlab_3566_1 تحلیل پایداری سیستم کنترل با روش نایکوئیست (Nyquist) در نرم افزار متلب

تحلیل پایداری سیستم کنترل با روش نایکوئیست در MATLAB

در این بخش پروژه تحلیل پایداری سیستم کنترل با روش نایکوئیست (Nyquist) در نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری کدها آماده کرده ایم که در ادامه توضیحاتی از پایداری در سیستم کنترل و روش نایکوئیست (Nyquist) ارائه شده و فیلم و تصاویر خروجی پروژه در محیط متلب قرار داده شده است.

پایداری در سیستم کنترل

پایداری (Stability) مهمترین مشخصه عملکرد در تحلیل و طراحی سیستم های کنترل می باشد. بعد از تامین و اطمینان از پایداری سیستم است که به سراغ بهبود عملکرد سیستم می رویم. پایداری در یک سیستم بیان می کند که اگر تغییراتی در ورودی، شرایط اولیه یا پارامترهای سیستم صورت بگیرد، باعث به وجود آمدن تغییرات بزرگی در خروجی نگردد. سیستم ها به منظور پایدار بودن طراحی می شوند و به صورت کلی یک سسیتم ناپایدار سیستم بیهوده ای خواهد بود و ارزشی ندارد اما این موضوع دارای استثنائاتی نیز می باشد. پایداری در مورد سیستم های کنترل مختلف (خطی، غیرخطی، متغیر با زمان و نا متغیر با زمان) متفاوت است.

معیار پایداری نایکوئیست (Nyquist)

معیار پایداری نایکویست (Nyquist Stability Criterion) یک ابزار حوزه فرکانس در تئوری کنترل می باشد که به جهت بررسی پایداری سیستم ‌های کانتوری و یا پایداری سیستم کنترل بازخورد استفاده می شود. به منظور استفاده از معیار پایداری Nyquist می بایست داده‌ های پاسخ فرکانسی سیستم، به صورت نمودار قطبی (Polar Plot) یا نمودار نایکویست ترسیم گردد.

 


تصویر 1
تصویر 2
باکس دانلود
شناسه:
۳۵۶۶
توضیحات:
m فایل متلب ، کامنت گذاری کدها و فیلم نحوه اجرا دارد
قیمت:
۹۳,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است