تحلیل پایداری سیستم کنترل با روش نایکوئیست (Nyquist) در نرم افزار متلب

تحلیل پایداری سیستم کنترل با روش نایکوئیست (Nyquist) در نرم افزار متلب

تحلیل پایداری سیستم کنترل با روش نایکوئیست در MATLAB

در این بخش پروژه تحلیل پایداری سیستم کنترل با روش نایکوئیست (Nyquist) در نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری کدها آماده کرده ایم که در ادامه توضیحاتی از پایداری در سیستم کنترل و روش نایکوئیست (Nyquist) ارائه شده و فیلم و تصاویر خروجی پروژه در محیط متلب قرار داده شده است.

پایداری در سیستم کنترل

پایداری (Stability) مهمترین مشخصه عملکرد در تحلیل و طراحی سیستم های کنترل می باشد. بعد از تامین و اطمینان از پایداری سیستم است که به سراغ بهبود عملکرد سیستم می رویم. پایداری در یک سیستم بیان می کند که اگر تغییراتی در ورودی، شرایط اولیه یا پارامترهای سیستم صورت بگیرد، باعث به وجود آمدن تغییرات بزرگی در خروجی نگردد. سیستم ها به منظور پایدار بودن طراحی می شوند و به صورت کلی یک سسیتم ناپایدار سیستم بیهوده ای خواهد بود و ارزشی ندارد اما این موضوع دارای استثنائاتی نیز می باشد. پایداری در مورد سیستم های کنترل مختلف (خطی، غیرخطی، متغیر با زمان و نا متغیر با زمان) متفاوت است.

معیار پایداری نایکوئیست (Nyquist)

معیار پایداری نایکویست (Nyquist Stability Criterion) یک ابزار حوزه فرکانس در تئوری کنترل می باشد که به جهت بررسی پایداری سیستم ‌های کانتوری و یا پایداری سیستم کنترل بازخورد استفاده می شود. به منظور استفاده از معیار پایداری Nyquist می بایست داده‌ های پاسخ فرکانسی سیستم، به صورت نمودار قطبی (Polar Plot) یا نمودار نایکویست ترسیم گردد.

تحلیل پایداری سیستم کنترل با روش نایکوئیست (Nyquist) در نرم افزار متلب

تحلیل پایداری سیستم کنترل با روش نایکوئیست (Nyquist) در نرم افزار متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید