مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

m فایل متلب و فیلم نحوه اجرا دارد

۵۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

راه حل غیر واکنشی غیر استروئیدی راکتور همزن دار با معادله دیفرانسیل معمولی (ODE) در متلب

راه حل غیر واکنشی غير استروئيدی راکتور همزن دار با معادله دیفرانسیل معمولی (ODE) در متلب

راه حل غیر واکنشی غیر استروئیدی راکتور همزن دار در MATLAB

در این بخش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروئیدی راکتور همزن دار (CSTR) با معادله دیفرانسیل معمولی (ODE) در نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری کد آماده کرده ایم که در ادامه به معرفی معادله دیفرانسیل معمولی (ODE) پرداخته و فیلم و تصویر خروجی پروژه قرار داده شده است.

معادله دیفرانسیل معمولی (ODE)

در مباحث ریاضیات، معادله دیفرانسیل معمولی (Ordinary Differential Equations – ODE) به معادله ‌ای گفته می ‌شود که در آن تابعی، فقط از یک متغیر مستقل و مشتقات آن تابع نقش داشته باشند. معادلات دیفرانسیل (Differential Equations)، مشتقات جزئی دو یا چند متغیر را نیز شامل می شود. معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) به دو بخش خطی و غیرخطی دسته بندی می ‌شوند.

می توان جواب ‌های یک معادله دیفرانسیل معمولی خطی (Linear Ordinary Differential Equations – LODE) را با یک عدد ثابت جمع و یا در یک عدد ثابت ضرب نمود. این دسته از معادلات به صورت کامل شناخته و تحلیل شده ‌اند و نتایج بسته تحلیلی برای آنها وجود دارد. در مقابل معادلات دیفرانسیل معمولی غیرخطی (Nonlinear Ordinary Differential Equations – NODE) وجود دارد که ویژگی جمع ‌پذیری برای جواب‌ آنها صدق نمی کند. معادلات فوق، در حالت کلی پیچیده ‌تر بوده و به ندرت می ‌توان برای آنها جواب بسته با توجه به توابع مقدماتی ریاضی یافت.

 


تصویر 1
باکس دانلود
شناسه:
۲۹۲۲
توضیحات:
m فایل متلب و فیلم نحوه اجرا دارد
قیمت:
۵۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است