جعبه ابزارها

جعبه ابزار

جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

جعبه ابزار برازش منحنی

در این مقاله جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در نرم افزار MATLAB را بررسی و ویژگی ها و کاربرد های این جعبه ابزار را به همراه داکیومنت انگلیسی آن در ادامه آورده ایم.

معرفی جعبه ابزار برازش منحنی

تولباکس Curve Fitting ابزار های گرافیکی و توابع خط فرمان برای برازش منحنی ها و رویه ها بر روی مجموعه ای از داده ها را فراهم می کند. این جعبه ابزار به شما اجازه تحلیل داده ی اکتشافی، پیش پردازش و پس پردازش داده ها، مقایسه مدل های کاندید و حذف مقادیر پرت را می دهد شما می توانید عملیات تحلیل رکرسیون را با استفاده از کتابخانه ی مدل های خطی و غیر خطی نرم افزار MATLAB با استفاده از معادلات مورد نظر خود انجام دهید. این کتابخانه پارامتر های حل و شرایط شروع بهینه ای را برای بهبود کیفیت بر ارزش شما فراهم می آورد. جعبه ابزار برازش منحنی همچنین از روش های مدل سازی غیر پارامتریک نظیر اسپلاین، درون یابی، و نرم سازی پشتیبانی می کند. پس از ایجاد یک پردازش، شما می توانید چندین روش پس پردازش را به منظور رسم، درون یابی و برون یابی اعمال کنید و همچنین محدوده های اطمینان را تقریب زده انتگرال ها و مشتق ها را محاسبه کنید.

ویژگی های اصلی جعبه ابزار برازش منحنی

  • ابزار های گرافیکی برای پردازش منحنی و رویه
  • رگرسیون خطی و غیر خطی
  • کتابخانه ی مدل های رکرسیون با پارامتر های حل گر و نقطه های شروع بهینه
  • روش های نرم سازی از جمله اسپلان های نرم سازی، رکرسیون منطقه ای، میانگین متحرک و مواردی از این دست
  • روش های درون یابی از جمله مدل B اسپلاین اسپلاین های صفحه نازک و مواردی از این دست
  • روال های پیش پردازش شامل حذف پردازش مقدار پورت و بخش بندی، مقیاس و وزن دهی داده ها
  • روال های پس پردازش شامل درون یابی و برون یابی، محدوده های اطمینان، انتگرال و مشتق
  • قابلیت کار از طریق GUI خط فرمان

تصاویری از کاربرد جعبه ابزار برازش منحنی

جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

شکل ۱: رویه ایجاد شده برای برازش داده های بیودارویی

 

جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

شکل ۲: نمونه ای از کاربرد ابزار Curve Fitting

 

جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

شکل ۳: Multiple Fittings in Comparison

 

جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

شکل ۴: ۳D Curve Fitting

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است