جعبه ابزارها

جعبه ابزار

جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

تصویر curve-fitting-toolbox-in-matlab_495_1 جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

جعبه ابزار برازش منحنی

در این مقاله جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در نرم افزار MATLAB را بررسی و ویژگی ها و کاربرد های این جعبه ابزار را به همراه داکیومنت انگلیسی آن در ادامه آورده ایم.

معرفی جعبه ابزار برازش منحنی

تولباکس Curve Fitting ابزار های گرافیکی و توابع خط فرمان برای برازش منحنی ها و رویه ها بر روی مجموعه ای از داده ها را فراهم می کند. این جعبه ابزار به شما اجازه تحلیل داده ی اکتشافی، پیش پردازش و پس پردازش داده ها، مقایسه مدل های کاندید و حذف مقادیر پرت را می دهد شما می توانید عملیات تحلیل رکرسیون را با استفاده از کتابخانه ی مدل های خطی و غیر خطی نرم افزار MATLAB با استفاده از معادلات مورد نظر خود انجام دهید. این کتابخانه پارامتر های حل و شرایط شروع بهینه ای را برای بهبود کیفیت بر ارزش شما فراهم می آورد. جعبه ابزار برازش منحنی همچنین از روش های مدل سازی غیر پارامتریک نظیر اسپلاین، درون یابی، و نرم سازی پشتیبانی می کند. پس از ایجاد یک پردازش، شما می توانید چندین روش پس پردازش را به منظور رسم، درون یابی و برون یابی اعمال کنید و همچنین محدوده های اطمینان را تقریب زده انتگرال ها و مشتق ها را محاسبه کنید.

ویژگی های اصلی جعبه ابزار برازش منحنی

  • ابزار های گرافیکی برای پردازش منحنی و رویه
  • رگرسیون خطی و غیر خطی
  • کتابخانه ی مدل های رکرسیون با پارامتر های حل گر و نقطه های شروع بهینه
  • روش های نرم سازی از جمله اسپلان های نرم سازی، رکرسیون منطقه ای، میانگین متحرک و مواردی از این دست
  • روش های درون یابی از جمله مدل B اسپلاین اسپلاین های صفحه نازک و مواردی از این دست
  • روال های پیش پردازش شامل حذف پردازش مقدار پورت و بخش بندی، مقیاس و وزن دهی داده ها
  • روال های پس پردازش شامل درون یابی و برون یابی، محدوده های اطمینان، انتگرال و مشتق
  • قابلیت کار از طریق GUI خط فرمان

تصاویری از کاربرد جعبه ابزار برازش منحنی

تصویر curve-fitting-toolbox-in-matlab_495_2 جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

شکل 1: رویه ایجاد شده برای برازش داده های بیودارویی

 

تصویر curve-fitting-toolbox-in-matlab_495_3 جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

شکل 2: نمونه ای از کاربرد ابزار Curve Fitting

 

تصویر curve-fitting-toolbox-in-matlab_495_4 جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

شکل 3: Multiple Fittings in Comparison

 

تصویر curve-fitting-toolbox-in-matlab_495_5 جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox) در متلب

شکل 4: 3D Curve Fitting

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است