ضریب مدولاسیون FM – گیرنده های رادیویی

ضریب مدولاسیون FM – گیرنده های رادیویی

آشنایی با ضریب مدولاسیون FM

مدولاسیون فرکانس (Frequency modulation) که به طور خلاصه FM گفته می شود، رمزگذاری اطلاعات در یک موج حامل با تغییر فرکانس لحظه ای موج است. این فناوری در مخابرات، پخش رادیویی، پردازش سیگنال و محاسبات استفاده می شود.

نسبت حداکثر تغییرات فرکانس سیگنال حامل به فرکانس سیگنال پیام را ضریب مدولاسیون FM می نامند و آن را با mf نشان می دهند. حداکثر تغییرات فرکانس حامل را انحراف فرکانس می گویند. انحراف فرکانس برای رادیوهای FM تجارتی، حداکثر انحراف فرکانس ۷۵ کیلوهرتز و حداکثر فرکانس سیگنال پیام برابر با ۱۵ کیلوهرتز در نظر گرفته می شود به این ترتیب مقدار mf برابر با ۵ می شود.

ضریب مدولاسیون FM – گیرنده های رادیویی

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است