signal processing radar systems - موضوع پایان نامه و مقاله سیستم های راداری و پردازش سیگنال
در این بخش موضوعات پیشنهادی برای استفاده در پایان نامه و مقاله در زمینه سیستم های راداری و پردازش سیگنال (Radar Systems And Signal Processing) را قرار دادیم که امیدواریم مفید و مورد استفاده شما دوستان عزیز باشد.
موضوعات پیشنهادی:

 1. تخمین تاخیر زمانی سیگنال بازگشتی راداری با حضور نویز و انعکاس چند مسیری به کمک روش های پردازش وفقی سیگنال
 2. تشخیص ضربان قلب جنین در بدن مادر بر اساس سیگنال FECG با رویکرد فازی و درخت تصمیم سلسله مراتبی
 3. پیگیری فضای خالی سیگنال با استفاده از روش جداسازی سیگنال به صورت تطبیقی بر اساس عملگر
 4. تخمین هدف به کمک مدل سازی پراکنده در رادار MIMO توزیع شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 5. تخمین توان سیگنال با مدل Welch در کانال رایلی چند مسیره با استفاده از مدولاسیون QPSK
 6. تشخیص بیماری های قلبی از طریق سیگنال بر اساس داده کاوی بهینه به کمک نایو بیزین
 7. تشخیص ناحیه و تخمین اندازه تومور مغزی از تصاویر MRI بر اساس سیگنال EGG دریافتی
 8. پیش بینی حرکات بعدی بوکسرها بر پایه سیگنال EMG بر اساس شبکه عصبی MLP
 9. رمزگشایی سیگنال در OFDM با استفاده از روش تبدیل فوریه و الگوریتم NSGA-II
 10. تشخیص منسجم هدف رادار با استفاده از قوانین SIRP و مقایسه OGD و BORD
 11. دور کردن گربه بر اساس ارسال سیگنالی اکتشافی به کمک نگاشت نوری طیفی
 12. طبقه بندی سیگنال ECG جهت تشخیص بیماری بر اساس شبکه عصبی عمیق
 13. شناسایی سیگنال های لرزه نگاری بر اساس کپستروم DTFT و واتابیدگی فاز
 14. تطبیق امپدانس چند باندی سیگنال های OFDM بر اساس الگوریتم ژنتیک
 15. مکان یابی اشیای درون ساختمان با وای فای و حسگری طیفی سیگنال ها
 16. پیش بینی حرکات بدن از سیگنال EMG بر اساس الگوریتم ژنتیک فازی
 17. تشخیص هدف سیگنال تطبیقی در رادار SAR با استفاده از روش AEP
 18. حذف نویز سیگنال رادار بر اساس معادلات دافینگ و نظریه آشوب
 19. حذف نویز سیگنال ECG با استفاده از تبدیل موجک دابچیف