سلام. چرا بلوک memory برای من خود داده را خارج میکنه به جای اینکه داده قبلی را خارج کنه