سلام کسی برای مدولاسیون gmsk نمودار ber رسم کرده تا حالا؟ میشه کمک کنید.