سلام دوستان.در FCM، اگر بخوام 70 در صد دیتاها train بشن، و 30 درصد برای test استفاده بشن باید از چه دستوری استفاده کنم.