با سلام
من کتابخانه Simulation Pacing in Simulink رو نصب کردم ولی در قسمت کتابخانه هیچ چیزی اضافه نشد. در حالی که در متلب نصب شده میزند.