telecommunication engineering - موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه و مقاله مهندسی مخابرات
در این بخش موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه و مقاله مهندسی مخابرات را برای علاقمندان در این حوضه آماده کردیم که امیدواریم مفید و مورد استفاده باشد.
موضوعات پیشنهادی:

 1. بهبود عملکرد رادیوی جایگذاری شده در سیستم های OFDM مورد استفاده در تلویزیون دیجیتال زمینی بر اساس مدولاسیون های پیشرفته
 2. بهینه سازی نرخ خطای بیت مدولاسیون ها در سیستم های دیجیتال بر اساس OFDM با استفاده از الگوریتم های هوش ازدحامی
 3. تشخیص نقاط کور آنتن دهی در شبکه تلفن همراه بر اساس یادگیری تقویتی به کمک شبکه عصبی فضایی
 4. سیستم ارتباطی باند فوق سریع (UWB) با در نظر گرفتن کیفیت سرویس در سیستم دیجیتال زمینی
 5. بهینه سازی نرخ خطای بیت در شبکه مشارکتی با رله افزایشی به کمک الگوریتم ازدحام ذرات بهینه
 6. کاهش معیار PAPR در سیستم های MIMO-OFDM از نوع STBC با استفاده از PTS-PSM بهینه
 7. رمزگشایی سیگنال در سیستم OFDM با استفاده از روش تبدیل فوریه و الگوریتم NSGA-II
 8. کد پیچشی فضای زمان (STTC) برای یک سیستم مایمو با استفاده از الگوریتم Viterbi
 9. الگوریتم بهسازی تطبیقی با خواص همگرایی به کمک الگوریتم MMSE و الگوریتم LMS
 10. تخصیص منابع مشترک و بهینه سازی نرخ بازگشتی با استفاده از نظریه بازی ها
 11. بهبود نرخ خطای بسته ارسالی در سیستم OFDM بر اساس الگوریتم ژنتیک
 12. سیستم ناوبری یکپارچه SINS/GPS با استفاده از فیلتر کالمن EKF تطبیقی
 13. تخمین انحراف فرکانس از پریمبل OFDM بر اساس الگوریتم گرگ خاکستری
 14. مقایسه الگوریتم های LS و MMSE و LMMSE بر اساس الگوریتم ژنتیک LC
 15. رله مشارکتی با استفاده از Decode و Forward بر اساس الگوریتم ژنتیک
 16. تطبیق امپدانس چند باندی سیگنال های OFDM بر اساس الگوریتم ژنتیک
 17. ارتباطات بی سیم MIMO-OFDM بر اساس روش های آشکارسازی طیف
 18. الگوریتم تخصیص طیف به کمک نسبت توزیع مساوی در رنگ آمیزی گراف
 19. حذف نویز از سیگنال رادار با استفاده از معادلات دافینگ و نظریه آشوب
 20. تشخیص فعالیت افراد در گوشی های همراه بر اساس یادگیری عمیق
 21. نرخ خطای بیت در شبکه های مشارکتی با استفاده از رله افزایشی
 22. تخصیص منابع متناسب در سیستم OFDMA با استفاده از الگوریتم
 23. سنجش فشرده کمّی یک بیت با استفاده از روش BIHT
 24. کاهش PAPR برای OFDM با اسفاده ازHT-LT
 25. تخمین کانال OFDM بر اساس Pilot Symbol