سلام دوستان من برای پردازش صدا به یک سری توابع نیاز دارم در این مورد چند فیلم می خواستم به نظر شما از کدوم منبع میشه اونارو پیدا کرد.