سلام عزیزان در متلب به چه نحوی میشه تو زمینه مدلسازی سیستم براساس ورودی و خروجی از روش فازی استفاده کرد ؟ هر کی تو این زمینه اطلاعات داره لطفا کمک کنه.