سلام برای انجام پروژم نیاز به آموزش فارسی جعبه ابزار پردازش موازی دارم به اضافه ی مقاله تحقیقاتی که بتونه تو انجام این کار بهم کمک کنه زمان زیادی ندارم باید زود تحویلش بدم اگه هست خواهشا بهم ارسال کنید.