سلام چند مورد پروژه رایگان در مورد شبکه های عصبی می خواستم موضوع پایان نامم مربوط به شبکه های عصبی می خواستم ببینم کدهای شبکه عصبی به چه صورت نوشته میشه خواهشا هر کی سراغ داره اطلاع بده.