جعبه ابزارها

جعبه ابزار

جعبه ابزار بهینه سازی سراسری (Global Optimization Toolbox) در متلب

  • سه شنبه 4 مهر 1396
  • بازدید ۴,۴۹۵ نفر

جعبه ابزار بهینه سازی سراسری (Global Optimization Toolbox) در متلب

جعبه ابزار بهینه سازی سراسری

در این مقاله جعبه ابزار بهینه سازی سراسری (Global OptimizationToolbox) در نرم افزار MATLAB را بررسی و ویژگی ها و کاربرد های این جعبه ابزار را به همراه داکیومنت انگلیسی آن در ادامه قرار داده ایم.

معرفی جعبه ابزار بهینه سازی سراسری

تولباکس Global Optimization روش هایی را برای جستجوی راه حل های کلی برای مسائل که حاوی چندین حداقل و حداکثر هستند، فراهم می کند. این جعبه ابزار حاوی حل گرهای جستجوی عمومی چند شروعی، جستجوی الگو، الگوریتم ژنتیک و آنیلینگ شبیه سازی شده است. شما می توانید از این حل گرها برای حل مسائل بهینه سازی که در آنها تابع هدف با قید پیوسته، و نا پیوسته. تصادفی بدون مشتق است و یا حاوی توابع شبیه سازی شده یا جعبه سیاه یا مقادیر تعریف نشده برای بعضی از پارامتر ها می باشد، استفاده کنید. حل گرهای الگوریتم ژنتیک و جستجوی الگو، شخصی سازی را پشتیبانی می کنند شما می توانید یک نسخه از الگوریتم ژنتیک شخصی را با اصلاح جمعیت اولیه و گزینه های مقیاس برازش و یا با تعریف توابع انتخاب والد، تقاطع و جهش ایجاد گروه و جستجوی الگو را با تعریف توابع رای گیری، جستجوی و مواردی از این دست شخصی سازی کنید.

ویژگی های اصلی جعبه ابزار بهینه سازی سراسری

  • ابزار های تعاملی برای تعریف و حل مسائل بهینه سازی و نظارت بر فرایند حل
  • حل گرهای جستجوی کلی و چند شروعی برای پیدا کردن یک یا چند نقطه ی بهینه
  • حل گر الگوریتم ژنتیک که از قیود خطی، غیر خطی و محدود پشتیبانی می کند
  • الگوریتم ژنتیک چند هدفی
  • حل گر جستجوی الگو که از قیود خطی، غیر خطی و محدود پشتیبانی می کند؛
  • پشتیبانی از محاسبات موازی در حل گرهای چند شروعی، الگوریتم ژنتیک و جستجوی الگو
  • قابلیت انتقال مسائل بهینه سازی به محیط MATLAB

تصاویری از کاربرد جعبه ابزار بهینه سازی سراسری

جعبه ابزار بهینه سازی سراسری (Global Optimization Toolbox) در متلب

شکل ۱: نمونه ای از حل یک مسئله بخینه سازی چند هدفه توسط الگوریتم ژنتیک

 

جعبه ابزار بهینه سازی سراسری (Global Optimization Toolbox) در متلب

شکل ۲: نمایش مصور بهینه سازی توسط الگوی جستجوی (کوهنوردی)

 

جعبه ابزار بهینه سازی سراسری (Global Optimization Toolbox) در متلب

شکل ۳: بهینه سازی داده های دلخواه با استفاده از آنیلینگ شبیه سازی شده

 

جعبه ابزار بهینه سازی سراسری (Global Optimization Toolbox) در متلب

شکل ۴: بهینه سازی تابع هدف Non-Smooth

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است