مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

m فایل متلب و فیلم نحوه اجرا دارد

۶۰,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) بدون حذف صفر و قطب در متلب

رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) بدون حذف صفر و قطب در متلب

رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) در متلب

در این بخش پروژه رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) بدون حذف صفر و قطب را با نرم افزار متلب آماده کرده ایم که در ادامه به معرفی این پروژه کنترل تطبیقی پرداخته و تصاویر خروجی آن در محیط MATLAB قرار داده شده است.

تخمین گر STR با روش MDPP

با ترکیب تخمین گر حداقل مربعات بازگشتی (Recursive Least-Squares – RLS) با روش جایابی قطب حداقل درجه (Minimum Degree Pole Placement – MDPP)، رگولاتور خود تنظیم (Self-Tuning Regulators – STR) ایجاد می گردد. در این روش کنترلی، در هر باری که تکرار صورت می گیرد، الگوریتم شناساگر اقدام به شناسایی پارامترهای فرایند می کند. همچنین معادله دیوفانتین (Diophantine Equations) بر اساس پارامترهایی که تا آن لحظه تخمین زده شده حل می شود. طبق این روال، در هر مرحله وقتی که پارامترها به مقادیر واقعی خود همگرا می شوند، پارامترهای کنترل کننده نیز به روز رسانی شده و با تولید کردن سیگنال کنترل بر اساس قانون کنترلی، اقدام به کنترل فرایند می کنند.

نتایج شبیه سازی

نتایج شبیه سازی با نرم افزار MATLAB نشان دهنده آن است که تخمین پارامترهای فرایند به طور مناسب و قابل قبولی انجام شده و عمل ردیابی سیگنال مرجع نیز بوسیله خروجی، به طور عالی انجام شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که در سیگنال کنترلی، در این حالت نوسانی رخ نداده است. دلیل به دست آمده چنین نتایجی، به خاطر این است که تمامی مراحل به صورت ایده آل هستند و فاکتوری برای نشان دادن عدم قطعیت و ایجاد خطا، وجود ندارد.

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
باکس دانلود
شناسه:
۲۹۸۳
توضیحات:
m فایل متلب و فیلم نحوه اجرا دارد
قیمت:
۶۰,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است