معرفی و دسته بندی مسائل بهینه سازی (Optimization)

 • سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
 • بازدید ۳۷۳ نفر

تصویر classification-optimization-problems_book_5656 معرفی و دسته بندی مسائل بهینه سازی (Optimization)

معرفی و دسته بندی مسائل بهینه سازی

بهینه سازی (Optimization) هنر یافتن بهترین جواب در بین وضعیت های موجود است. بهینه سازی در طراحی و نگه داری بسیاری از سیستم های مهندسی، اقتصادی و حتی اجتماعی به منظور مینیمم کردن هزینه لازم و یا ماکزیمم کردن سود کاربرد دارد. به دلیل کاربرد وسیع بهینه سازی در علوم متفاوت، این مبحث رشد بسیاری کرده است، به طوری که در ریاضیات، مدیریت، صنایع و بسیاری از شاخه های علوم مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و حتی نام های متفاوتی از قبیل “برنامه ریزی ریاضی 2” و “تحقیق در عملیات 3” برای اشاره به مباحث بهینه سازی به کار می رود. در این جزوه به طور اجمالی به معرفی مبحث بهینه سازی پرداخته می شود و سعی بر آن است که مسائل بهینه سازی و انواع آن و همچنین روش های حل به طور اجمالی معرفی گردد. هدف از این جزوه صرفا یک معرفی کلی و ارائه یک دید کلی در مباحث بهینه سازی می باشد.

فهرست مطالب معرفی و دسته بندی مسائل بهینه سازی

 • مدل مسائل بهینه سازی
 • فرم برداری مسائل بهینه سازی
 • جواب شدنی، جواب بهینه سراسری و موضعی برای مسائل بهینه سازی
 • دسته بندی مسائل بهینه سازی
 • دسته بندی برحسب خطی، درجه دوم و یا غیرخطی بودن توابع هدف و قیود
 • دسته بندی بر مبنای پیوسته یا گسسته بودن متغیرهای تصمیم
 • دسته بندی برمبنای وجود یا عدم وجود قیود
 • دسته بندی بر مبنای محدب بودن توابع هدف و قیود مسئله
 • دسته بندی برمبنای طبیعت متغیرهای تصمیم
 • دسته بندی برمبنای تصادفی یا قطعی بودن متغیرهای تصادفی
 • دسته بندی براساس تعداد توابع هدف
 • دسته بندی بر مبنای جدایی پذیر بودن توابع هدف و قیود
 • دسته بندی بر مبنای به فرم بسته بودن تابع هدف و توابع قیود مسئله
 • مسائل بهینه سازی هموار و ناهموار
 • مسائل كمترین مربعات
 • نامگذاری مسائل بهینه سازی برمبنای نوع آ نها
 • تبدیل مسئله بهینه سازی به یك مسئله بهینه سازی معادل دیگر
 • تغییر متغیر های تصمیم
 • تبدیل تابع هدف و توابع قود مسئله
 • تبدیل قیود نامساوی به قیود تساوی با متغیرهای اسلک
 • حذف قیود تساوی
 • حذف قیود تساوی خطی
 • روش های حل مسایل بهینه سازی
 • نكاتی در خصوص حل و روش های حل مسائل بهینه سازی
 • ویژگی های روش های حل مسائل بهینه سازی
 • روش های سراسری و موضعی
 • روش های محدب محور
 • روش های تصادفی و قطعی
 • روش های بدون مشتق (بدون گرادیان) و روش های گرادیان محور
 • روش های حل مسائل بهینه سازی
 • روش های تصویری
 • روش های تحلیلی یا كلاسیک
 • روش های خاص
 • روش های عددی
 • روش های برنامه ریزی دینامیكی
 • روش های مدرن یا مكاشفه ای
 • شاخه های بهینه سازی
 

باکس دانلود
شناسه:
۵۶۵۶
صفحات:
۲۷ صفحه
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۴۳۱.۹۰ کیلوبایت
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است