عملگرهای بیتی در زبان متلب – آموزش متلب

  • شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
  • بازدید ۸۴۰ نفر

تصویر matlab-bitwise-operators_4330 عملگرهای بیتی در زبان متلب - آموزش متلب

عملگرهای بیتی در زبان متلب

عملگرهای بیتی همانطور که از نام آن ها مشخص است بر روی بیت ها عمل می کنند. زبان برنامه نویسی متلب توابع مختلفی را به منظور کار بر روی بیت ها ارائه می دهد که در جدول زیر می توانید آن ها را مشاهده کنید.

تابعتوضیحات
bitand(a, b)عمل AND بیتی بین دو مقدار a و b
bitcmp(a)عملگر بیتی متمم مقدار a
bitget(a,pos)برای گرفتن بیت موجود در موقعیت مشخص شده در یک آرایه عدد صحیح
bitor(a, b)عمل OR بیتی بین دو مقدار a و b
bitset(a, pos)تنظیم یک بیت در موقعیت مشخص شده
bitshift(a, k)مقدار a را به اندازه k به سمت چپ شیف می دهد که با ضرب ۲ هر ارز است.
bitxor(a, b)عمل XOR بیتی بین دو مقدار a و b
swapbytesتعویض ترتیب بایت

مثال:

برای درک بهتر یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق را اجرا کنید خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است