نماد دو نقطه (Colon) در زبان متلب – آموزش متلب

  • شنبه 7 فروردین 1400
  • بازدید ۸۰۸ نفر

نماد دو نقطه (Colon) در زبان متلب   آموزش متلب

نماد دو نقطه (Colon) در زبان متلب

نماد دو نقطه یکی از کاربردی ترین عملگرها در زبان متلب است. این عملگر به منظور ایجاد Vector، Subscript، Array و مشخص کردن Iteration ها استفاده می شود.

برای مثال دستور زیر یک وکتور سطری که شامل اعداد از ۱ تا ۱۰ است را ایجاد می کند:

خروجی دستور فوق بعد از اجرا:

اگر میخواهید مقدار افزایشی به غیر از یک مشخص کنید، می توانید مانند نمونه زیر عمل کنید که مقدار را به عنوان مقدار افزایش تنظیم می کند:

خروجی:

مثال دیگر:

خروجی:

در زبان برنامه نویسی متلب می توانیم با استفاده از عملگر دو نقطه یک وکتور از اندیس ها برای انتخاب سطرها، ستون ها و یا عناصر یک آرایه ایجاد کنیم. برای درک بهتر به جدول زیر توجه کنید:

فرمت

توضیحات

A(:,j)

jمین ستون از A

A(i,:)

iمین سطر از A

A(:,:)

هم ارز آرایه های دو بعدی مانند ماتریس A

A(j:k)

عناصر A(j), A(j+1),…,A(k)

A(:,j:k)

عناصر A(:,j), A(:,j+1),…,A(:,k)

A(:,:,k)

عنصر kام ماتریس ۳ بعدی A

A(i,j,k,:)

یک بردار در آرایه ۴ بعدی ماتریس A، برداری شامل A(i,j,k,1), A(i,j,k,2), A(i,j,k,3)   و غیره

A(:)

همه عناصر ماتریس A

مثال:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

خروجی کد فوق بعد از اجرا شدن:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است