نماد دو نقطه (Colon) در زبان متلب – آموزش متلب

  • شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰
  • بازدید ۱,۰۴۱ نفر

تصویر matlab-colon-notation_4482 نماد دو نقطه (Colon) در زبان متلب - آموزش متلب

نماد دو نقطه (Colon) در زبان متلب

نماد دو نقطه یکی از کاربردی ترین عملگرها در زبان متلب است. این عملگر به منظور ایجاد Vector، Subscript، Array و مشخص کردن Iteration ها استفاده می شود.

برای مثال دستور زیر یک وکتور سطری که شامل اعداد از 1 تا 10 است را ایجاد می کند:

خروجی دستور فوق بعد از اجرا:

اگر میخواهید مقدار افزایشی به غیر از یک مشخص کنید، می توانید مانند نمونه زیر عمل کنید که مقدار -5 را به عنوان مقدار افزایش تنظیم می کند:

خروجی:

مثال دیگر:

خروجی:

در زبان برنامه نویسی متلب می توانیم با استفاده از عملگر دو نقطه یک وکتور از اندیس ها برای انتخاب سطرها، ستون ها و یا عناصر یک آرایه ایجاد کنیم. برای درک بهتر به جدول زیر توجه کنید:

فرمت

توضیحات

A(:,j)

jمین ستون از A

A(i,:)

iمین سطر از A

A(:,:)

هم ارز آرایه های دو بعدی مانند ماتریس A

A(j:k)

عناصر A(j), A(j+1),…,A(k)

A(:,j:k)

عناصر A(:,j), A(:,j+1),…,A(:,k)

A(:,:,k)

عنصر kام ماتریس 3 بعدی A

A(i,j,k,:)

یک بردار در آرایه 4 بعدی ماتریس A، برداری شامل A(i,j,k,1), A(i,j,k,2), A(i,j,k,3)   و غیره

A(:)

همه عناصر ماتریس A

مثال:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

خروجی کد فوق بعد از اجرا شدن:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است