تصمیم گیری در زبان متلب – آموزش متلب

  • شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
  • بازدید ۸۱۲ نفر

تصویر matlab-decision-making_4277 تصمیم گیری در زبان متلب - آموزش متلب

تصمیم گیری در زبان متلب

ساختارهای تصمیم گیری به این معنا است که برنامه نویس به منظور اجرا شدن بخشی از کدها شرایطی را تعیین می کند که فقط در صورت درست بودن آن شرایط اجرا می شوند. برای درک بهتر موضوع به تصویر زیر نگاه کنید. این ساختار تقریبا در اکثر زبان های برنامه نویسی مشابه است.

تصویر matlab-decision-making_4277_1 تصمیم گیری در زبان متلب - آموزش متلب

در جدول زیر می توانید ساختارهای تصمیم گیری موجود در زبان برنامه نویسی متلب را مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

دستور if

این ساختار شامل یک عبارت بولی و دستوراتی است که در صورت True بود آن عبارت بولی اجرا می شوند.

2

دستور if else

مشابه ساختار بالاست با این تفاوت که می توانیم برای زمانی که نتیجه عبارت بولی False بود هم دستوراتی را مشخص کنیم. به عبارت دیگر در این ساختار اگر عبارت بولی درست نبود، بخش else اجرا خواهد شد.

3

دستور if elseif

این ساختار برای زمانی مناسب است که بخواهیم چندین شرایط مختلف را بررسی و برای هر کدام دستورات مناسب را اجرا کنیم.

4

دستور if تو در تو

از ساختار های فوق می توانیم به صورت تو در تو نیز استفاده کنیم.

5

دستور switch

ساختار switch اجازه می دهد تا چندین حالت مختلف را بر روی یک متغیر تست کنیم.

6

دستور switch تو در تو

ساختار switch هم می تواند به صورت تو در تو نوشته شود.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است