کتاب MATLAB برای مهندسی کنترل نوشته کاتسوهیکو اوگاتا (Ogata)

کتاب MATLAB برای مهندسی کنترل نوشته کاتسوهیکو اوگاتا (Ogata)

کتاب MATLAB برای مهندسی کنترل نوشته Ogata

در این بخش دانلود رایگان کتاب MATLAB برای مهندسی کنترل نوشته کاتسوهیکو اوگاتا (Katsuhiko Ogata) را با عنوان انگلیسی MATLAB for Control Engineers آماده کرده ایم که در قالب ۷ فصل به زبان انگلیسی می باشد. در ادامه توضیحاتی از معرفی کتاب و فهرست مطالب آن ارائه شده و لینک دانلود رایگان کتاب قرار داده شده است.

معرفی کتاب

این کتاب برای کمک به دانشجویان و مهندسین شاغل که قصد دارند برای حل مسائل کنترل از MATLAB استفاده کنند نوشته شده است. سطح کتاب به نحوی است که برای دانشجویان مهندسی سال آخر مناسب باشد. این کتاب در هفت فصل سازمان یافته است. فصل اول مقدمات نرم افزار MATLAB را در بردارد. فصل دوم به مطالب اولیه ای اختصاص دارد که خواننده باید برای استفاده از متلب در تحلیل و طراحی سیستم های کنترل آنها را بداند. فصل سوم بررسی مفصلی از چگونگی استفاده از MATLAB برای یافتن پاسخ گذرای سیستم های دینامیکی به ورودی های حوزه زمان است. فصل چهارم به روش مکان هندسی ریشه ها برای تحلیل و طراحی سیستم های کنترل اختصاص دارد. تحلیل و طراحی در حوزه فرکانس به تفصیل در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته است. فصل ششم به مسائل طراحی در فضای حالت ، مثل جای دهی قطب و مشاهده گر حالت ، به کمک متلب اختصاص دارد. سرانجام در فصل هفتم رهیافت محاسباتی یافتن پارامترهای بهینه سیستم های کنترل معرفی شده است. فصل ۷ با بحثی راجع به کاربرد MATLAB در حل مسائل کنترل بهینه مرتبه دوم تمام می شود.

تمام مسائل نمونه کتاب با توضیحات کامل همراه است، به نحوی که خواننده می تواند با خواندن آنها رهیافت MATLAB برای حل مسائل تحلیلی و طراحی را درک کند. کتاب با این فرض نوشته شده که خواننده نسخه نسبتا جدیدی از نرم افزار MATLAB را در اختیار دارد. خواننده ممکن است هنگام رسم نمودار های مکان هندسی ریشه ها یا نمودار نایکوبیست با MATLAB ، با خطوط شبکه ای مواجه شود که با خطوط رسم شده در شکل های کتاب تفاوت داشته باشد. نوع خطوط رسم شده به نسخه متلب که به کار می برید بستگی دارد.

فهرست مطالب کتاب MATLAB برای مهندسی کنترل

فصل اول : معرفی MATLAB

 • مقدمه
 • جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم
 • محاسبه توابع ماتریسی
 • رسم منحنی
 • نمودارهای سه بعدی
 • رسم شکل های هندسی با MATLAB

فصل دوم : بررسی های اولیه تحلیل سیستم های دینامیکی با MATLAB

 • پسط به کسرهای جزیی با MATLAB تبدیل مدل های ریاضی سیستم های دینامیکی
 • نمایش سیستم به صورت نمودار بلوکی در MATLAB

فصل ۳ : تحلیل پاسخ گذرا

 • مقدمه
 • پاسخ پله
 • پاسخ ضربه
 • پاسخ شیب
 • پاسخ به ازای ورودی دلخواه
 • پاسخ به ازای شرایط اولیه دلخواه
 • نمودار های سه بعدی

فصل ۴ : تحلیل مکان هندسی ریشه ها

 • مقدمه
 • نمودار مکان هندسی ریشه ها بر روی شبکه قطبی
 • یافتن مقدار بهره در یک نقطه خاص مکان هندسی ریشه ها
 • مکان هندسی ریشه های سیستم های غیر مینیمم فاز
 • مکان هندسی ریشه های سیستم های دارای پایداری مشروط
 • مکان هندسی ریشه ها برای سیستم های دارای تاخیر انتقالی
 • رهیافت مکان هندسی ریشه ها برای جبرانسازی سیستم های کنترل

فصل پنجم : تحلیل پاسخ فرکانسی

 • رسم نمودارهای بوده با MATLAB
 • رسم نمودارهای نایکوبیست با MATLAB
 • نمودارهای لگاریتم دامنه برحسب فاز
 • حاشیه فاز و حاشیه بهره
 • جبرانسازی سیستم کنترل با رهیافت پاسخ فرکانسی

فصل ششم: کاربرد MATLAB برای طراحی سیستم کنترل در فضای حالت

 • مقدمه
 • کنترل پذیری و مشاهده پذیری
 • جای دهی قطب
 • حل مسئله جای دهی قطب با MATLAB
 • طراحی مشاهده گر حالت با MATLAB
 • مشاهده گر مینیمم – مرتبه
 • کنترل کننده مشاهده گر

فصل هفتم : حل مسائل بهینه سازی با MATLAB

 • رهیافت محاسباتی یافتن مقادیر بهینه برای پارامتر های سیستم کنترل
 • حل مسائل کنترل بهینهی مرتبه دوم با MATLAB
باکس دانلود
شناسه:
۴۸۶۵
نویسنده:
کاتسوهیکو اوگاتا (Katsuhiko Ogata)
صفحات:
۴۳۸ صفحه
زبان:
انگلیسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۴۳٫۸ مگابایت
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است