دستور if else در زبان متلب – آموزش متلب

  • یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
  • بازدید ۷۱۸ نفر

تصویر matlab-if-else-end-statement_4383 دستور if else در زبان متلب - آموزش متلب

دستور if else در زبان متلب

دستور شرطی if else مانند دستور if است با این تفاوت که یک بخش دیگر به نام else دارد که در صورت درست نبودن عبارت شرطی اجرا می شود.

سینتکس دستور شرطی if else

در زیر می توانید سینتکس مربوط به این دستور را مشاهده کنید.

اگر بخش نتیجه ارزیابی بخش expression برابر با true باشد، کدهای مربوط به آن بخش اجرا می شوند و اگر برابر با false باشد، کدهای بخش else اجرا می شوند.

دیاگرام دستور if else

تصویر matlab-if-else-end-statement_4383_1 دستور if else در زبان متلب - آموزش متلب

مثال:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

اگر کد فوق اجرا شود، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است