عملگرهای منطقی در زبان متلب – آموزش متلب

  • دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
  • بازدید ۱,۰۱۱ نفر

تصویر matlab-logical-operators_4328 عملگرهای منطقی در زبان متلب - آموزش متلب

عملگرهای منطقی در زبان متلب

در زبان برنامه نویسی متلب دو نوع عملگر منطقی وجود دارد که در زیر مشاهده می کنید:

  • Element-wise: این عملگرها بر روی عناصر متناظر آرایه های منطقی عمل می کنند. نمادهای &، | و ~ نشان دهنده عملگرهای AND، OR و NOT منطقی هستند.
  • Short-circuit: این عملگرها بر روی مقادیر اسکالر و عبارات منطقی عمل می کنند. نمادهای && و || نشان دهنده عملگرهای AND و OR منطقی هستند.

مثال:

یک فایل اسکرپیتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق را اجرا کنید، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

توابع مربوط به عملگرهای منطقی

علاوه بر عملگرهای ذکر شده در بالا، زبان متلب توابع و دستورات مختلفی را برای اهداف مشابه ارائه می دهد که در زیر می توانید برخی از آنها را مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

1

and(A, B)

نتیجه AND منطقی آرایه یا مقادیر اسکالر را پیدا می کند.

2

not(A)

نتیجه NOT منطقی آرایه یا مقادیر اسکالر را پیدا می کند.

3

or(A, B)

نتیجه OR منطقی آرایه یا مقادیر اسکالر را پیدا می کند.

4

xor(A, B)

عملیات XOR را بر روی مقادیری ورودی انجام می دهد و نتیجه را باز میگرداند.

5

all(A)

مشخص می کند که آیا همه عناصر آرایه A مقدار غیر صفر و یا true دارند یا خیر.

6

false

0 منطقی (false)

7

false(n)

بررسی می کند که آیا مقدار ورودی یک ماتریس n در n از صفر های منطقی است یا خیر.

8

false(m, n)

بررسی می کند که آیا مقدار ورودی یک ماتریس m در n از صفر های منطقی است یا خیر.

9

ind = find(X, k)

ind = find(X, k, ‘first’)

اندیس اولین مورد از K موجود در X را باز میگرداند.

10

ind = find(X, k, ‘last’)

اندیس آخرین مورد از K موجود در X را باز میگرداند.

11

islogical(A)

اگر آرایه ورودی یک آرایه منطقی باشد، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false باز میگرداند. همچنین اگر A یک نمونه از کلاسی باشد که از یک کلاسی منطقی مشتق شده باشد،  مقدار true باز میگرداند.

12

logical(A)

مقادیر عددی را به مقادیر منطقی تبدیل می کند.

13

true

1 منطقی (true)

14

true(n)

بررسی می کند که آیا مقدار ورودی یک ماتریس n در n از یک های منطقی است یا خیر.

15

true(m, n)

بررسی می کند که آیا مقدار ورودی یک ماتریس m در n از یک های منطقی است یا خیر.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است