دستور if تو در تو در زبان متلب – آموزش متلب

تصویر matlab-nested-if-statements_4387 دستور if تو در تو در زبان متلب - آموزش متلب

دستور if تو در تو در زبان متلب

در زبان برنامه نویسی متلب می توانیم دستورات if else را به صورت تو در تو بنویسیم. به این معنی که در داخل یک دستور if از if یا if elseif else دیگری استفاده کنیم.

سینتکس مربوط به if تو در تو

مانند نمونه بالا دستورات if else و if elseif else هم قابلیت تو در تو نوشته شدن را دارند.

مثال:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق را اجرا کنید، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است