اعداد در زبان متلب – آموزش متلب

تصویر matlab-numbers_4484 اعداد در زبان متلب - آموزش متلب

اعداد در زبان متلب

زبان متلب انواع مختلفی از نوع داده عددی را پشتیبانی می کند می توان آن ها را به دو دسته صحیح و اعشاری تقسیم کرد. اعداد صحیح خود به دو دسته علامت دار (Signed) و بدون علامت (Unsigned) تقسیم می شوند. اعداد اعشاری هم به دو دسته Single و Double تقسیم می شوند. به صورت پیشفرض متلب تمام مقادیر عددی را به صورت اعشاری و با دقت double ذخیره می کند. تمام داده های عددی از عملیات های پایه ریاضی و آرایه ها پشتیبانی می کنند.

تبدیل به نوع داده عددی

زبان برنامه نویسی متلب برای تبدیل نوع داده های عددی به یک دیگر توابع زیر را ارائه می کند.

تابعتوضیح
doubleتبدیل به عدد اعشاری با دقت double
singleتبدیل به عدد اعشاری با دقت single
int8تبدیل به عدد صحیح علامت دار 8 بیتی
int16تبدیل به عدد صحیح علامت دار 16 بیتی
int32تبدیل به عدد صحیح علامت دار 32 بیتی
int64تبدیل به عدد صحیح علامت دار 64 بیتی
uint8تبدیل به عدد صحیح بدون علامت 8 بیتی
uint16تبدیل به عدد صحیح بدون علامت 16 بیتی
uint32تبدیل به عدد صحیح بدون علامت 32 بیتی
uint64تبدیل به عدد صحیح بدون علامت 64 بیتی

مثال:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

خروجی:

مثال:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

خروجی:

کوچکترین و بزرگترین عدد صحیح

توابع intmax() و intmin() بزرگترین و کوچکترین مقداری که یک نوع عددی می تواند نگه دارد را باز میگردانند. هر دو این توابع نوع داده عددی را به عنوان آرگومان می گیرند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

خروجی:

همچنین توابع realmax() و realmin() برای هدف مشابه اما برای اعداد اعشاری استفاده می شوند. مثال:

خروجی:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است