عملگرهای رابطه ای در زبان متلب – آموزش متلب

  • شنبه 18 بهمن 1399
  • بازدید ۴۰۰ نفر

عملگرهای رابطه ای در زبان متلب   آموزش متلب

عملگرهای رابطه ای در زبان متلب

عملگرهای رابطه ای در زبان متلب می توانند هم بر روی مقادیر اسکالر و هم مقادیر غیر اسکالر کار کنند. عملگرهای رابطه ای به منظور مقایسه دو متغیر و یا دو آرایه مورد استفاده قرار می گیرند. این عملگرها در صورتی که نتیجه کار درست باشد مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر باز میگردانند. در جدول زیر می توانید عملگرهای رابطه ای موجود در زبان متلب را مشاهده کنید.

ردیفتوضیحات
۱

<

کوچکتر از

۲

<=

کوچکتر یا مساوی

۳

>

بزرگتر از

۴

>=

بزرگتر یا مساوی

۵

==

مساوی

۶

~=

نامساوی

مثال:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

اگر کد فوق را اجرا کنید، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

توابع مربوط به عملگرهای رابطه ای

علاوه بر عملگرهای ذکر شده در جدول بالا، متلب توابع و دستورات مختلفی را برای اهداف مشابه ارائه می دهد که در زیر می توانید برخی از آنها را مشاهده کنید.

ردیفتوضیحات
۱

eq(a, b)

بررسی می کند که آیا a و b با هم برابر اند یا خیر

۲

ge(a, b)

بررسی می کند که آیا a بزرگتر یا مساوی b است یا خیر

۳

gt(a, b)

بررسی می کند که آیا a بزرگتر از b است یا خیر

۴

le(a, b)

بررسی می کند که آیا a کوچکتر یا مساوی b است یا خیر

۵

lt(a, b)

بررسی می کند که آیا a کوچکتر از b است یا خیر

۶

ne(a, b)

بررسی می کند که آیا a با b برابر است یا خیر

۷

isequal

برابر بودن آرایه ها را بررسی می کند

۸

isequaln

برابر بودن آرایه ها را بررسی می کند. مقادیر NaN را برابر در نظر می گیرد

مثال:

یک فایل اسکریپت ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق را اجرا کنید، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است