عملگرهای مجموعه ای در زبان متلب – آموزش متلب

  • چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
  • بازدید ۱,۰۴۸ نفر

تصویر matlab-set-operators_4332 عملگرهای مجموعه ای در زبان متلب - آموزش متلب

عملگرهای مجموعه ای در زبان متلب

در زبان متلب توابع مختلفی به منظور انجام عملیات بر روی مجموعه ها وجود دارد که در جدول زیر می توانید تعدادی از توابع پر استفاده را مشاهده کنید.

ردیف

توضیحات

۱

intersect(A,B)

اشتراک دو آرایه. مقادیر مشترک بین آرایه A و B را به صورت مرتب شده باز میگرداند.

۲

intersect(A,B,’rows’)

سطرهای مشترک بین آرایه A و B را به صورت مرتب شده باز میگرداند.

۳

ismember(A,B)

آرایه ای با اندازه A باز میگرداند که برای مقادیری که در B وجود داشته اند مقدار ۱ و مقادیری که وجود نداشته اند مقدار ۰٫

۴

ismember(A,B,’rows’)

سطرهای مشترک بین دو آرایه A و B را به صورت یک آرایه باز میگرداند.

۵

issorted(A)

اگر مقادیر آرایه A به صورت مرتب شده باشند، مقدار ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ باز میگرداند.

۶

issorted(A, ‘rows’)

اگر سطرهای ماتریس دو بعدی A به صورت مرتب شده باشند، مقدار یک و در غیر این صورت صفر باز میگرداند.

۷

setdiff(A,B)

تفاضل دو آرایه. مقادیری از A که در B وجود ندارند را باز میگرداند.

۸

setdiff(A,B,’rows’)

سطرهایی از A در B وجود ندارند را به صورت مرتب شده باز میگرداند.

۹

setxor

اجتماع منهای اشتراک را باز میگرداند.

۱۰

union

اجتماع دو آرایه را باز میگرداند.

۱۱

unique

مقادیر یکتا در آرایه را باز میگرداند.

مثال:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق را اجرا کنید خروجی زیرا را تولید خواهد کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است