دستور continue در زبان متلب – آموزش متلب

  • سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
  • بازدید ۱,۵۰۶ نفر

تصویر matlab-the-continue-statement_4436 دستور continue در زبان متلب - آموزش متلب

دستور continue در زبان متلب

دستور continue در زبان متلب به منظور عبور از یک دور تکرار حلقه استفاده می شود. این دستور مانند دستور break است با این تفاوت که به جای خاتمه دادن به اجرای حلقه باعث می شود تا حلقه به دور تکرار بعدی منتقل شود. دستوراتی که بعد از continue نوشته شوند اجرا نمی شوند.

دیاگرام دستور continue

تصویر matlab-the-continue-statement_4436_1 دستور continue در زبان متلب - آموزش متلب

مثال:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق اجرا شود، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است