حلقه for در زبان متلب – آموزش متلب

  • پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
  • بازدید ۱,۱۰۴ نفر

تصویر matlab-the-for-loop_4430 حلقه for در زبان متلب - آموزش متلب

حلقه for در زبان متلب

حلقه for در زبان متلب یک ساختار کنترل تکرار است که به شما اجازه می دهد تا هر چند بار که لازم باشد یک بخش از کد را اجرا کنید.

سینتکس

سینتکس مربوط به حلقه for در متلب:

در سینتکس فوق “values” می تواند مقادیر زیر را داشته باشد.

ردیفتوضیحات
1

initval:endval

initval: مقدار شروع، endval: مقدار پایان. مقدار متغیر index را از مقدار شروع یک واحد یک واحد افزایش می دهد و کدهای مربوطه را اجرامی کند تا زمانی که بزرگتر از مقدار پایان شود.

2

initval:step:endval

مشابه مورد اول با این تفاوت که در این حالت می توانیم مقدار step را نیز مشخص کنیم. یعنی در هر اجرا، به اندازه step به مقدار index اضافه می شود.

3

valArray

مثال1:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق اجرا شود، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

مثال 2:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق اجرا شود، خروجی زیر را تولید می کند:

مثال 3:

یک فایل اسکریپت ایجاد کرده و کد زیر را در آن بنویسید:

زمانی که کد فوق را اجرا کنید، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است