متغیرها در زبان برنامه نویسی متلب – آموزش متلب

  • جمعه 28 آذر 1399
  • بازدید ۶۳۵ نفر

متغیرها در زبان برنامه نویسی متلب   آموزش متلب

متغیرها در زبان برنامه نویسی متلب

در محیط برنامه نویسی MATLAB، هر متغیر یک آرایه یا یک ماتریس در نظر گرفته می شود. برای مثال وقتی یک متغیر مانند نمونه زیر تعریف می کنید:

امتحان کنید

خروجی کد فوق:

متلب یک ماتریس ۱ در ۱ با نام x ایجاد کرده و مقدار ۳ را در آن ذخیره می کند. مثال دیگر:

امتحان کنید

خروجی:

توجه داشته باشید که:

  • هنگامی که یک متغیر وارد در سیستم وارد شود، می توان بعدا به آن ارجاع داد.
  • متغیرها باید قبل از استفاده شدن، مقداری داشته باشند.
  • زمانی که نتیجه عبارت بازگشت داده شده در جایی ذخیره نشود، متلب آن را در متغیر ans ذخیره می کند که بعدا بتوان به آن ارجاع داد.

برای مثال:

امتحان کنید

خروجی:

همانطور که گفته شد، می توانیم از متغیر ans استفاده کنیم:

امتحان کنید

خروجی:

انتساب چندگانه

در زبان متلب می توانید در یک خط چند متغیر را مقدار دهی کنید. برای مثال:

امتحان کنید

خروجی:

فراموش کردن نام متغیر

در زبان متلب، دستور who تمام نام متغیرهایی که شما استفاده کرده اید را نمایش می دهد. از این دستور زمانی استفاده می شود که نام متغیر را فراموش کرده باشید.

امتحان کنید

خروجی:

اگر جزئیات بیشتری در مورد متغیرها لازم داشتید می توانید از دستور whos استفاده کنید که اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار می دهد:

  • متغیرهای موجود حافظه
  • نوع هر کدام از متغیرها
  • مقدار حافظه اختصاص داده شده به هر متغیر
  • مشخص می کند که متغیر پیچده هستن یا خیر

نحوه استفاده از دستور whos:

امتحان کنید

خروجی:

دستور clear به منظور پاک کردن همه (یا یک متغیر خاص) از حافظه استفاده می شود.

دستور format در متلب

در متلب به طور پیشفرض اعداد با ۴ عدد اعشاری نمایش داده می شوند. این مقدار به عنوان short شناخته می شود. با این حال اگر بخواهید دقت اعشار را افزایش دهید، می توانید از دستور format استفاده کنید. برای مثال دستور format long دقت اعشاری را به ۱۶ افزایش می دهد. برای مثال:

امتحان کنید

خروجی:

مثال دستور format short:

امتحان کنید

خروجی:

دستور format bank قسمت اعشاری عدد را به دو رقم گرد می کند. مثال:

امتحان کنید

خروجی:

در زبان متلب اعداد بزرگ به صورت نماد علمی نمایش داده می شوند. برای مثال:

امتحان کنید

خروجی:

مثال دیگر:

امتحان کنید

خروجی:

دستور format rat نتیجه را به صورت کسری برمیگرداند. برای مثال:

امتحان کنید

خروجی:

ایجاد وکتور (Vector) در متلب

وکتور یک آرایه تک بعدی از اعداد است و می تواند به دو نوع خطی و ستونی ایجاد شود.

وکتور سطری

مقادیر وکتور سطری در داخل [ ] وارد و با فضای خالی یا کاما از هم جدا می شوند. مثال:

امتحان کنید

خروجی:

مثال دیگر:

امتحان کنید

خروجی:

وکتور ستونی

مقادیر وکتور سطری در داخل [ ] وارد و با یا سمیکالن (;) از هم جدا می شوند. مثال:

امتحان کنید

خروجی:

ایجاد ماتریس در متلب

ماتریس یک آرایه دو بعدی از اعداد است. در متلب ماتریس از وکتور خطی و ستونی تشکیل می شود. برای مثال کد زیر یک ماتریس ۳ در ۳ ایجاد می کند:

امتحان کنید

خروجی:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است