وکتورها در زبان متلب – آموزش متلب

  • یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰
  • بازدید ۱,۲۰۰ نفر

تصویر matlab-vectors_4475 وکتورها در زبان متلب - آموزش متلب

وکتورها در زبان متلب

در زبان برنامه نویسی MATLAB، وکتور یک آرایه تک بعدی از اعداد است که می تواند به دو صورت سطری یا ستونی ایجاد شود.

وکتورهای سطری

در وکتورهای سطری عناصر در داخل [ ] قرار گرفته و با space یا comma از هم جدا می شوند. مثال:

زمانی که کد فوق اجرا شود، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

وکتورهای ستونی

نحوه ایجاد وکتورهای ستونی مشابه وکتورهای سطری است با این تفاوت که عناصر با استفاده از (;) از هم جدا می شوند. مثال:

زمانی که کد فوق اجرا شود، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

دسترسی به عناصر وکتور

در متلب به منظور دسترسی به عناصر یک وکتور راه های مختلفی وجود دارد. برای دسترسی به عنصر iم یک وکتور به این صورت عمل می کنیم v(i). مثال:

زمانی که کد فوق اجرا شود، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

زمانی که از یک colon (دو نقطه) استفاده شود، کل عناصر وکتور نمایش داده می شوند. مثال:

خروجی:

در مثال زیر می توانید نحوه انتخاب رنج خاصی از عناصر را مشاهده کنید:

خروجی:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است