مقاله مدل سازی گسترش مکانی بیماری همه گیر با شبیه سازی عامل مبنا (مدل SEIR)

 • دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • بازدید ۷۴۹ نفر

مقاله مدل سازی گسترش مکانی بیماری همه گیر با شبیه سازی عامل مبنا (مدل SEIR)

مدل سازی گسترش مکانی بیماری همه گیر با مدل SEIR

در این بخش مقاله مدل سازی گسترش مکانی بیماری همه گیر با شبیه سازی عامل مبنا (مدل SEIR) را به زبان فارسی به صورت PDF برای دانلود رایگان قرار داده ایم که در ادامه به معرفی مقاله پرداخته و فهرست مطالب ارائه شده در آن به همراه لینک دانلود رایگان مقاله قرار داده شده است.

چکیده مقاله

شیوع بیماری های همه گیر یا اپیدمی (Epidemic) یک فرایند زمانی و مکانی می باشد. برای مدل سازی گسترش یا شیوع و انتقال ناگهانی این بیماری ها باید درک بهتر و دقیق تری از رفتار های پویای بیماری ها داشت تا بتوان به کمک اطلاعات کسب شده، برنامه ریزی های مناسب با رفتار های پیشگیرانه جهت جلوگیری از عواقب شدید بیماری پیاده سازی کرد. مدل سازی عامل مبنا (Agent-Based Models – ABM)، یکی از جدیدترین فناوری ها به منظور بررسی انتشار همه گیری یا شیوع بیماری ها می باشد. شبیه سازی عامل مبنا به کمک مدل همه گیری و بهبود یافته SEIR ، یک فرصت جهت مطالعه و بررسی تاثیر تعاملات در سطح فردی (ارتباطات اجتماعی یا تصادفی میان افراد) فراهم می سازد.

مقاله مدل سازی گسترش مکانی بیماری همه گیر با شبیه سازی عامل مبنا (مدل SEIR)

با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته ارتباط میان مولفه های تاثیر گذار برای شیوع بیماری و چگونگی گسترش آن در جامعه به طور کامل ارائه نشده، این مقاله با جهت ارائه یک چارچوب عامل مبنای مکانی به منظور شبیه سازی گسترش بیماری هدف گذاری شده است. با توجه به اینکه بیماری آنفلوانزای فصلی (Seasonal influenza) بسیار سریع و ناگهانی شیوع می یابد، در این مقاله مولفه های این بیماری جهت شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. برای این کار به منظور بررسی تاثیر واحد های مکانی و عوامل موثر بر روی شیوع بیماری آنفلوانزای فصلی، شبیه سازی با انجام ۵ سناریو اجرا و تحلیل شده است. این ۵ سناریو شامل تاثیرات اندازه جمعیت، دوره نهفتگی بیماری، دوره بیماری، نرخ آلودگی و مکان های آلوده برای گسترش این بیماری می باشند.

مقاله مدل سازی گسترش مکانی بیماری همه گیر با شبیه سازی عامل مبنا (مدل SEIR)

نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها و تجزیه و تحلیل ها با نرم افزار NetLogo نشان می دهد که خروجی همه گیری، از منحنی مرسوم همه گیری پیروی کرده می کند که باعث شناخت دققی تر عوامل موثر بر شیوع این بیماری می باشد و همینطور با نتایج به دست آمده در مقاله های مرتبط نیز هم خوانی داشته است. به طور مثال، نتایج به دست آمده از شبیه سازی با NetLogo سناریوی تاثیر واحد های مکانی بر روی شیوع بیماری، نشان می دهد که در نظر گرفتن تاثیر مکان های آلوده بر روی گسترش بیماری، منجر به افزایش زیاد آلودگی افراد در محیط می گردد. از این رو در نظر گرفتن پویایی تعاملات در میان عامل ها و محیط، منجر به کشف گسترش بیماری در مدل می گردد. در نتیجه این مدل می تواند برای آگاه سازی و آموزش مردم در مورد گسترش بیماری آنفلوانزای فصلی استفاده شود و همینطور به پژوهشگران همه گیرشناسی یا اپیدمیولوژی (Epidemiology) این امکان را می دهد تا رفتار سیستم ها را تحت شرایط مختلف تجزیه و تحلیل کنند.

مقاله مدل سازی گسترش مکانی بیماری همه گیر با شبیه سازی عامل مبنا (مدل SEIR)

فهرست مطالب مقاله

 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • روش تحقیق
 • بیماری آنفلوانزای فصلی (Seasonal influenza)
 • مدل سازی عامل مبنا (Agent-Based Models – ABM)
 • چارچوب مفهومی برای مدل عامل مبنا (ABM)
 • برای مدل عامل مبنای پیشنهای
 • نتایج
 • تاثیر اندازه جمعیت بر همه گیری
 • تاثیر دوره نهفتگی بیماری بر همه گیری
 • تاثیر طول دوره بیماری بر همه گیری
 • تاثیر نرخ آلودگی بر همه گیری
 • تاثیر واحدهای مکانی بر همه گیری
 • نتیجه گیری و بحث
 • مراجع
 

باکس دانلود
شناسه:
۳۴۶۴
صفحات:
۱۲
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۱ مگابایت
کتاب های مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است