بررسی اثر صفر نامینیمم فاز در سیستم رگولاتور خود تنظیم (STR) با متلب

بررسی اثر صفر نامینیمم فاز در سیستم رگولاتور خود تنظیم (STR) با متلب

بررسی اثر صفر نامینیمم فاز در سیستم رگولاتور خود تنظیم

در این بخش پروژه بررسی اثر صفر نامینیمم فاز در سیستم رگولاتور خود تنظیم (Self-Tuning Regulators – STR) را با نرم افزار MATLAB آماده کرده ایم که در ادامه به معرفی این پروژه کنترل تطبیقی پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی در محیط متلب قرار داده شده است.

معرفی پروژه

در این پروژه یکی از صفرهای سیستم به خارج از دایره واحد انتقال یافته ولی الگوریتم این روش با توجه به این که در آن، حذف صفر و قطب انجام نمی شود، تغییر نمی کند. همان طور که از نتایج شبیه سازی با نرم افزار MATLAB مشاهده می شود، صفر نامینیمم فاز بر روی پاسخ سیستم اثر مناسبی دارد. همچنین از مقدار فروجهش اولیه سیستم کاسته شده و ردیابی ورودی مرجع (Track Reference Input) به صورت مطلوب و قابل قبولی انجام شده است. ولی صفر نامینیمم فاز بر روی سیگنال کنترلی اثر نا مناسبی داشته و باعث ایجاد نوساناتی برای سیگنال کنترلی شده است.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

بررسی اثر صفر نامینیمم فاز در سیستم رگولاتور خود تنظیم (STR) با متلب بررسی اثر صفر نامینیمم فاز در سیستم رگولاتور خود تنظیم (STR) با متلب بررسی اثر صفر نامینیمم فاز در سیستم رگولاتور خود تنظیم (STR) با متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید