جعبه ابزارها

جعبه ابزار

جعبه ابزار بهینه سازی (Optimization Toolbox) در متلب

تصویر optimization-toolbox_458 جعبه ابزار بهینه سازی (Optimization Toolbox) در متلب

جعبه ابزار بهینه سازی

در این مقاله جعبه ابزار بهینه سازی (Optimization Toolbox) در نرم افزار MATLAB را بررسی و ویژگی ها و کاربرد های این جعبه ابزار را به همراه داکیومنت انگلیسی آن در ادامه قرار داده ایم.

بهینه سازی چیست

بهینه سازی یا Optimization در شاخه ریاضیات کاربرد داشته و کار اصلی آن موثر کردن بیشتر و بهتر یک سیستم است که این سیستم مدل سازی از سیستمی که ما با آن سرو کار داریم ایجاد می شود. برا مثال فرض کنید ما یک سوال و یا تعدادی بیشتری سوال داریم که می خواهیم از یک حالت ابتدایی که در آن قرار دارد به حالت کلی و مطلوب برسیم که این حالت کلی یا مطلوب می تواند ماکسیمم سود و یا مینیمم کردن هزینه باشد. برای دستیابی به این هدف از مدل سازی استفاده کرده و با استفاده از یک مدل ریاضی خواسته ای خود را ایجاد می کنیم و در نهایت یک معادله از آن ایجاد می کنیم که به این معادله در بهینه سازی تابع هدف یا Objective Function می گویند که این تابع باید بیشینه و یا کمینه شود، بعد از این کار خواسته های مسئله خود را به صورت معادلات یا نامعادلات در می آوریم تا در سیستم تغییراتی را انجام بدهیم.

معرفی جعبه ابزار بهینه سازی

جعبه ابزار Optimization الگوریتم های متنوع بهینه سازی استاندارد و مقیاس بزرگ را فراهم  کرده و مسائل مفید و غیر مفید پیوسته و گسسته را حل می کند. تولباکس بهینه سازی شامل توابعی برای برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی درجه دوم، برنامه ریزی مقدار صحیح دودویی، بهینه سازی غیر خطی، حداقل مربعات غیر خطی، سیستم های معادلات غیر خطی و بهینه سازی های چند هدفی می باشد که شما می توانید از آنها برای یافتن راه حل های بهینه، انجام تحلیل های جایگزین، تنظیم چندین طراحی جایگزین و مواردی از این دست استفاده کنید.

ویژگی های اصلی جعبه ابزار بهینه سازی

  • ابزارهای تعاملی برای تعریف و حل مسائل بهینه سازی و نظارت بر روند حل
  • حل گرهایی برای بهینه سازی های غیر خطی و چند هدفی
  • حل گرهایی برای حداقل مربعات غیر خطی، پردازش داده و معاملات خطی
  • روش هایی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی و درجه دوم
  • روش هایی برای حل مسائل برنامه ریزی مقدار صحیح دودویی
  • پشتیبانی از محاسبات موازی در چندین حل گر غیر خطی مقید

تصاویری از کاربرد جعبه ابزار بهینه سازی

تصویر optimization-toolbox-in-matlab_458_2 جعبه ابزار بهینه سازی (Optimization Toolbox) در متلب

شکل 1: حل مسئله فروشنده دوره گرد

 

تصویر optimization-toolbox-in-matlab_458_4 جعبه ابزار بهینه سازی (Optimization Toolbox) در متلب

شکل 2: استفاده از بهینه سازی چند هدفی برای طراحی فیلتر

 

تصویر optimization-toolbox-in-matlab_458_5 جعبه ابزار بهینه سازی (Optimization Toolbox) در متلب

شکل 3: بازیابی تصویر مات شده

تصویر optimization-toolbox-in-matlab_458_3 جعبه ابزار بهینه سازی (Optimization Toolbox) در متلب

شکل 4: چادر سیرک، حل مساله بهینه سازی درجه دوم با مقیاس بزرگ

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است