عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با متلب

عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با متلب

عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش در STR با MATLAB

در این بخش پروژه عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با نرم افزار MATLAB آماده کردیم که در ادامه به معرفی پروژه پرداخته و فیلم و نتایج به دست آمده از شبیه سازی قرار داده شده است.

معرفی پروژه

در این پروژه کنترل تطبیقی، یک اغتشاش در عملکرد رگولاتور خود تنظیم (Self-Tuning Regulators) یا STR اعمال می گردد. اغتشاش های ثابت احتمال دارد تا در لحظات مختلف وارد سیستم شده و کارایی آن را تغییر دهند. به منظور بررسی تاثیر اغتشاش بر روی عملکرد سیستم حلقه بسته، اغتشاشی به صورت پله ای با دامنه v(t)=0.1 در لحظه t=60 وارد سیستم می شود.

نتایج شبیه سازی

طبق نتایج به دست آمده از شبیه سازی با نرم افزار MATLAB که در شکل های زیر نیز قرار گرفته اند، مشاهده می شود که اغتشاش بار، تاثیر مخربی بر عملکرد سیستم داشته و همینطور تخمین پارامترها نیز تغییرات بسیاری را تجربه کرده اند که باعث تغییر پارامترهای کنترل کننده می شود. پارامترهای سیستم به مقداری همگرا شده اند که به دور از پارامترهای صحیح می باشند. جهت تضعیف اثر اغتشاش، علاوه بر بکارگیری کنترل کننده انتگرالی، می بایست مکانیزم تخمین گر را نیز تغییر داد. بر اساس توضیحات ارائه شده، طبق این روال، از ترفند فیلتر کردن سیگنال استفاده می شود، به طوری که تاثیر اغتشاش خیلی بزرگ نباشد.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با متلب

عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با متلب

عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با متلب عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید