تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان در MATLAB

در این بخش پروژه تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در نرم افزار MATLAB آماده کرده ایم که راهنمای کاملی در داخل کد نویسی ها دارد که به صورت سراسری کامنت گذاری شده است. در ادامه توضیحاتی از این پروژه زیست شناسی و مهندسی پزشکی ارائه شده و فیلم و تصاویر خروجی پروژه در محیط متلب قرار داده شده است.

معرفی پروژه

این پروژه مثالی از چگونگی محاسبه نسبت های Ka / Ks برای ۸ ژن در ژنوم آنفولانزای مرغی (ویروس H5N1) و آنفولانزای اردک سر سبز یا اردک کله سبز (ویروس H2N3) می باشد که در آن یک تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک بر روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان یا آنفولانزای مرغی (ویروس H5N1) نیز انجام می شود که این ویروس از مرغ های سراسر آفریقا و آسیا جدا شده شده است.

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک

برای تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک (Phylogenetic analysis)، یک درخت همسایه بازسازی می شود و با استفاده از مقیاس بندی چند بعدی یک قطعه ۳ بعدی از مسافت دنباله ایجاد می گردد و سپس مکان های جغرافیایی که در آن هر توالی HA در یک نقشه منطقه ای یافت می شود، نشان داده می شود.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک روی ژن HA از آنفولانزای پرندگان (ویروس H5N1 و H2N3) در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید