الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر

شبیه سازی مقاله A Proximal Algorithm for Total Variation-Based Phase Retrieval

در این بخش پروژه الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB و با عنوان مقاله A Proximal Algorithm for Total Variation-Based Phase Retrieval را آماده کرده ایم که تمامی کد های آن نیز کامنت گذاری شده اند. در ادامه می توانید مقاله اصلی را به صورت رایگان دانلود کرده و همچنین توضیحاتی در مورد پروژه، فیلم و تصاویری از خروجی شبیه سازی در محیط نرم افزار متلب را به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

معرفی پروژه

بازیابی فاز تنوع کل یا همان TV، حذف نویز و همچنین هموار سازی تصویر مباحثی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند. ما در این پروژه یک مدل بهینه سازی با مدت توان تنوع کل(TV) ناهمسان گر می سازیم و با استفاده از یک روش گرادیان پروگزیمال چگونگی حل آن را نشان می دهیم.

الگوریتم تکرار آستانه انقباض بازیابی فاز (الگوریتم ISTPR)

الگوریتم ISTPRA یا همان تکرار آستانه انقباض بازیابی فاز، ترکیبی از حل کننده شیب سریع برای زیر مسئله محدب با تکرار نقطه ثابت می باشد که ما در این پروژه با استفاده از چند روش طرح ریزی پشت سر هم عملکرد الگوریتم ارائه شده را مقایسه می کنیم. بر اساس نتایجی که از پیاده سازی بدست می آید، می توان گفت که الگوریتم ISTPRA به یک خطای بازسازی پایین تر می رسد.

تصاویری از خروجی پروژه الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۱: Hilary DFT Magnitude with Trump DFT Phase

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۲: Trump DFT Magnitude with Hilary DFT Phase

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۳: Lena FFt Magnitude on Log Scale

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۴

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۵

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۶

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۷

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۸: نمودار Reconstruction Error vs. TV Weight

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۹

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۱۰

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۱۱: نمودار Total Variation Regularization

الگوریتم Proximal جهت بازیابی فاز تنوع کل برای حذف نویز تصویر در نرم افزار متلب

شکل ۱۲


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید
  1. تصویر آواتار کاربر 0
    اشکان سه‌شنبه , 19 دسامبر

    عالیه فقط کاش از عکس های بهتر و دیگری استفاده میکردید