مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

رایگان

مطالب مرتبط

انتخاب ویژگی افزونگی و ارتباط برای داده های زمانی بیان ژن در متلب

انتخاب ویژگی افزونگی و ارتباط برای داده های زمانی بیان ژن در متلب

انتخاب ویژگی افزونگی و ارتباط برای داده های زمانی بیان ژن در MATLAB

در این بخش دانلود رایگان پروژه انتخاب ویژگی افزونگی و ارتباط برای داده های زمانی بیان ژن در نرم افزار MATLAB را آماده کرده ایم که براساس مقاله Minimum redundancy maximum relevance feature selection approach for temporal gene expression data انجام شده است. در ادامه توضیحاتی از چکیده مقاله ارائه شده و لینک دانلود رایگان کد های متلب برای این پروژه مهندسی پزشکی قرار داده شده است.

پیش زمینه تحقیق

انتخاب ویژگی، با هدف شناسایی زیر مجموعه ای از ویژگی ها از میان مجموعه ای احتمالا بزرگ از ویژگی ها که مربوط به پیش بینی یک پاسخ هستند، یک گام پیش پردازش مهم در یادگیری ماشین (Machine learning) به شمار می رود. در مطالعات مربوط به بیان ژن، انتخاب ویژگی به دلایل مختلف از جمله ویژگی زمانی بالقوه داده، موضوع بی اهمیتی نمی باشد. با این وجود، بیشتر روش های انتخاب ویژگی به وجود آمده برای داده های ریزآرایه بدون مسطح سازی داده ها از قبل، قادر نیستند با داده های زمانی چند متغیره کار کنند، که منجر به فقدان اطلاعات زمانی می شود. در این مقاله یک روش انتخاب ویژگی حداقل افزونگی حداکثر ارتباط زمانی (TMRMR) پیشنهاد می شود که قادر است بدون مسطح سازی داده ها از قبل، با داده های زمانی چند متغیره کار کند. در رویکرد پیشنهادی، ارتباط یک ژن را با میانگین گیری از مقادیر آماره F که طی گام های زمانی به دست آمده اند، محاسبه کرده، و افزونگی بین ژن ها را با استفاده از یک روش کش و قوس زمانی پویا حساب می کنیم.

نتایج به دست آمده

روش پیشنهادی روی سه مجموعه داده با داده های زمانی بیان ژن حاصل از مطالعات ویروسی بر روی انسان بررسی می شود. نتایج شبیه سازی با نرم افزار متلب نشان می دهد که روش پیشنهادی از سایر روش های جایگزین که به طور گسترده در مطالعات بیان ژن استفاده می شوند، عملکرد بهتری دارد. به ویژه روش پیشنهادی در ۳۴ آزمایش از ۵۴ آزمایش دقت را بهبود داد، در حالیکه دیگر روش ها در بیشتر از ۴ آزمایش نتوانستند عملکرد بهتری داشته باشد.

نتیجه گیری

ما در اینجا یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر فیلتر برای داده های زمانی بیان ژن بر اساس شاخص حداکثر ارتباط حداقل افزونگی توسعه دادیم. روش پیشنهادی، با ترکیب ارتباط، که به عنوان میانگین مقادیر آماری F طی گام های زمانی مختلف محاسبه شده است، با افزونگی، که با بکارگیری روش کش و قوس زمانی پویا محاسبه شده است، اطلاعات زمانی را ادغام می کند. به عنوان شاهد در آزمایشات خود، ادغام اطلاعات زمانی در فرآیند انتخاب ویژگی منجر به انتخاب ویژگی های متمایز کننده بیشتر می شود.

باکس دانلود
شناسه:
۴۹۶۷
قیمت:
رایگان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است