جعبه ابزارها

جعبه ابزار

شبیه سازی سیستم های واقعی با ابزار Simscape در سیمولینک متلب

تصویر simscape-in-simulink-matlab_1026_1 شبیه سازی سیستم های واقعی با ابزار Simscape در سیمولینک متلب

شبیه سازی سیستم های واقعی با ابزار Simscape

در این مقاله شبیه سازی سیستم های واقعی با ابزار Simscape در سیمولینک متلب را بررسی و ویژگی ها و کاربرد های این ابزار را به همراه داکیومنت انگلیسی آن در ادامه قرار داده ایم.

معرفی ابزار Simscape

ابزار Simscape قایلیت های SIMULINK را برای مدل سازی سیستم های مکانیکی، الکترونیکی، هیدرولیکی به صورت شبکه هایی از عناصر فیزیکی توسعه می دهد و بلوک های ساختمانی اصلی برای این مسائل را فراهم می کند. به کارگیری از زبان MATLAB در Simscape اجازه مدل سازی متنی فیزیکی عناصر، دامنه ها و کتابخانه ها را می دهد. مدل های Simscape  را می توان با استفاده از SIMULINK Coder به کدهای زبان C تبدیل  کرد کد C را می توان به صورت برنامه های قابل اجرای مستقل استفاده کرد یا در محیط های شبیه سازی دیگر اجرا نمود. همچنین می توان از آن برای سیستم های بلادرنگ بهره برد. Simscape می تواند برای مدل سازی شیرهای الکترو هیدرولیک، محرک های الکترو مکانیکی، تقویت کننده های عملیاتی، انتقال حرارت در موتور های DC و تعداد زیادی سیستم دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی های اصلی ابزار Simscape

  • محیط مدل سازی برای مدل سازی و شبیه سازی سیستم های فیزیکی
  • کتابخانه بلوک های ساختمانی مدل های فیزیکی
  • زبان MATLAB محور Simscape
  • توانایی مشخص کردن واحد پارامترها و متغییرها
  • امکان تبدیل مدل های Simscape به کدهای زبان برنامه نویسی C

تصاویری از کاربرد شبیه سازی سیستم های واقعی با ابزار Simscape

تصویر simscape-in-simulink-matlab_1026_2 شبیه سازی سیستم های واقعی با ابزار Simscape در سیمولینک متلب

شکل 1: مدل سازی اثر اتلاف ویسکوز بر روی گرمایش سیال هیدرولیکی با ابزار Simscape

تصویر simscape-in-simulink-matlab_1026_3 شبیه سازی سیستم های واقعی با ابزار Simscape در سیمولینک متلب

شکل 2: برخی از کتابخانه های ابزار Simscape

تصویر simscape-in-simulink-matlab_1026_4 شبیه سازی سیستم های واقعی با ابزار Simscape در سیمولینک متلب

شکل 3: مثالی از مدل سازی سیستم های مکانیکی (مکانیزم Linkage) با ابزار Simscape

تصویر simscape-in-simulink-matlab_1026_5 شبیه سازی سیستم های واقعی با ابزار Simscape در سیمولینک متلب

شکل 4: ایجاد یک مدار الکتریکی جدید با ابزار Simscape

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است