مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

این پروژه با نسخه ۲۰۰۹b نرم افزار متلب انجام شده و برای اجرای صحیح نیز نیازمنده همین نسخه می باشد

رایگان

مطالب مرتبط

شبیه سازی مدل دینامیکی میکروتوربین برای شبکه ارتباطی و عملکرد جزیره ای با سیمولینک متلب

شبیه سازی مدل دینامیکی میکروتوربین برای شبکه ارتباطی و عملکرد جزیره ای با سیمولینک متلب

شبیه سازی مدل دینامیکی میکروتوربین با Simulink

در این بخش دانلود رایگان پروژه شبیه سازی مدل دینامیکی میکروتوربین برای شبکه ارتباطی و عملکرد جزیره ای را با سیمولینک MATLAB آماده کردیم که بر اساس مقاله Dynamic Model of Microturbine Generation System for Grid Connected/Islanding Operation انجام شده است. در ادامه به چکیده ای از پروژه پرداخته و تصاویر خروجی به همراه لینک دانلود رایگان شبیه سازی و مقاله مرجع قرار داده شده است. این پروژه با نسخه ۲۰۰۹b نرم افزار متلب انجام شده و برای اجرای صحیح نیز نیازمنده همین نسخه می باشد.

تولید پراکنده (DG)

تولید پراکنده (DG) پیش بینی می کند که در آینده نزدیک نقش مهمی در سیستم های قدرت الکتریکی ایفا خواهد کرد. قرار دادن سیستم DG در شبکه توزیع موجود، تاثیر بسیاری بر روی عملکرد و برنامه ریزی سیستم در زمان واقعی دارد. به طور گسترده ای پذیرفته شده است که سیستم های تولید میکروتوربین (MTG) در حال حاضر توجه بساری از نیازهای مشتریان در بازار برق توزیع شده را جلب کرده است.

شبیه سازی

به منظور ارزیابی عملکرد سیستم های میکروتوربین، مدل سازی کارایی آنها مورد نیاز است. این مقاله یک مدل پویا از یک سیستم MTG مناسب را برای شبکه ارتباطی و عملکرد جزیره ای ارائه می دهد. مدل ارائه شده اجازه می دهد تا جریان برق بین شبکه و سیستم MTG توزیع شود. اجزای سیستم از پویایی هر قسمت با ارتباطات آنها ساخته شده است. همچنین استراتژی های کنترل برای هر دو حالت شبکه ارتباطی و عملکرد جزیره ای یک سیستم DG نیز ارائه شده است.

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6
تصویر 7
باکس دانلود
شناسه:
۲۳۳۱
توضیحات:
این پروژه با نسخه ۲۰۰۹b نرم افزار متلب انجام شده و برای اجرای صحیح نیز نیازمنده همین نسخه می باشد
قیمت:
رایگان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است