شبیه سازی رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) در حضور نویز سفید با متلب

شبیه سازی رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) در حضور نویز سفید با متلب

شبیه سازی رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم با متلب

پروژه شبیه سازی رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) در حضور نویز سفید با نرم افزار MATLAB آماده کردیم که در ادامه به توضیحاتی از معرفی STR پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه کنترل تطبیقی در متلب قرار داده شده است.

سیستم های تطبیقی (Adaptive Systems)

در زبان روزمره و عادی، کلمه تطبیق به معنی تغییر رفتار جهت وفق دادن با شرایط جدید می باشد. سیستم های تطبیقی (Adaptive Systems) در کنترل مجموعه ای از سیستم ها می باشند که با توجه به شرایط تغییر نقطه کار طراحی و اجرا می گردد. کنترلر تطبیقی نیز کنترل گری می باشد با پارامترهای قابل تنظیم همراه با مکانیزمی به منظور تنظیم پارامترها است.

رگولاتور خود تنظیم (STR)

یکی از معروف ترین و پرکاربردترین روش ها در طراحی کنترلرهای تطبیقی (Adaptive Control)، سیستم های تطبیقی خود تنظیم (Self-Tuning Regulators – STR) می باشند. سیستم های تطبیقی خود تنظیم (STR) به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم پیاده سازی می شوند. در روش اول ابتدا دینامیک پلانت شناسایی شده و بعد، حل یک مساله طراحی پارامترهای کنترلر تعیین می گردد. و در روش دوم، پارامترهای کنترلر به صورت مستقیم تعیین می گردد. کنترلرهای تطبیقی خود تنظیم (STR) بر روی شناسایی دقیق و صحیح و همینطور شناسایی بهینه پارامترهای تخمینی استوار هستند.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

شبیه سازی رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) در حضور نویز سفید با متلب شبیه سازی رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) در حضور نویز سفید با متلب

شبیه سازی رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) در حضور نویز سفید با متلب شبیه سازی رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Indirect STR) در حضور نویز سفید با متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید