شبیه سازی سطح پلاسمون میکرو نانو فوتونیک در نرم افزار متلب

شبیه سازی سطح پلاسمون میکرو نانو فوتونیک در نرم افزار متلب

شبیه سازی سطح پلاسمون میکرو نانو فوتونیک در MATLAB

در این بخش پروژه شبیه سازی سطح پلاسمون میکرو نانو فوتونیک را در نرم افزار MATLAB آماده کردیم که در ادامه به توضیحاتی در این خصوص پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی در محیط متلب قرار داده شده است.

پلاسمون چیست ؟

در فیزیک، به نوسانات الکترون‌ های آزاد یک محیط پلاسمایی، پلاسمون گفته می شود. اگر این الکترون ‌ها داخل حجم یک فلز قرار گیرد، به آنها پلاسمون‌ های حجمی می گویند. پلاسمون در دو بخش دسته بندی می شود که هر یک از آنها کاربردی از فلزات و امواج الکترومغناطیسی در مشخصات نانومتری در ساختار های دو بعدی، تک بعدی و حتی صفر بعدی هستند. این دو زمینه شامل:

  • پلاسمون‌ های سطحی موضعی (Localized Surface Plasmon)
  • پلاسمون پلاریتون‌ های سطحی (Surface Plasmon Polariton)

پلاسمون‌ های سطحی

به پلاسمون‌ های تشکیل شده در سطح مشترک یک فلز و دی الکتریک ، پلاسمون‌ های سطحی گفته می شود. پلاسمون های سطح از طریق فوتون‌ های نورمرئی یا فرابنفش برانگیخته می گردد. این پدیده، تشدید پلاسمون سطحی نامیده می ‌شود. پلاسمون ‌های سطحی، پلاسمون ‌های محدود شده به سطح می باشند و به شدت با نور ناشی از پلاریتون‌ ها واکنش نشان می ‌دهند. پلاسمون ‌های سطحی، در فصل مشترک در میان خلا و مواد با ثابت دی الکتریک موهومی کوچک مثبت و حقیقی بزرگ منفی صورت می گیرد. جهت بررسی پلاسمون سطحی، در مرحله اول می بایست رفتار فلزات در مقابل میدان الکترومغناطیسی نور آنالیز شود.

نانو فوتونیک

نانو فوتونیک (Nanophotonics) یا نانو اپتیک یک شاخه از مهندسی برق، فیزیک نور و فناوری نانو است که به بررسی رفتار نور و برهم ‌کنش ‌های میان نور و ماده در مقیاس نانو (کوچکتر از طول موج نور و فراتر از حد پراش نور) می ‌پردازد. اپتیک (Optics)، لیزر (Laser)، الکترونیک نوری (Optoelectronics)، حسگر های نوری (Optical sensor)، و مخابرات نوری (Optical Communications) از گونه‌ های اصلی این علم می باشند.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

شبیه سازی سطح پلاسمون میکرو نانو فوتونیک در نرم افزار متلب شبیه سازی سطح پلاسمون میکرو نانو فوتونیک در نرم افزار متلب شبیه سازی سطح پلاسمون میکرو نانو فوتونیک در نرم افزار متلب شبیه سازی سطح پلاسمون میکرو نانو فوتونیک در نرم افزار متلب شبیه سازی سطح پلاسمون میکرو نانو فوتونیک در نرم افزار متلب شبیه سازی سطح پلاسمون میکرو نانو فوتونیک در نرم افزار متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید