شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب

شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب

شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در MATLAB

در این بخش پروژه شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR با نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری کدها آماده کرده ایم که پروژه مناسبی در زمینه مهندسی پزشکی و زیست شناسی است. در ادامه توضیحاتی از همه گیری یا گسترش بیماری و مدل اپیدمی SIR ارائه شده و فیلم و تصاویر خروجی پروژه در محیط متلب قرار داده شده است.

همه گیری یا اپیدمی چیست ؟

یکی از عواقب وقوع بحران، شیوع بیماری های واگیردار و وقوع همه گیری یا اپیدمی (Epidemic) می باشد. اپیدمی یا همه گیری یعنی وقوع مواردی از یک بیماری که خیلی بیشتر از حالت عادی در زمان و مکانی مشخص می باشد. یکی از بیماری های همه گیر، کووید ۱۹ یا ویروس کرونا (Coronavirus – Covid-19) است که در اواخر سال ۲۰۱۹ از کشور چین شروع شد و در مدت کوتاهی سراسر جهان را با شدت و تلفات بالایی درگیر کرد. از این رو با استفاده از مدل سازی بیماری های واگیردار می توان مکانیسیم های گسترش بیماری ها را بررسی نمود و به کمک پیش بینی دوره های شیوع بیماری، راهبردی مناسب به منظور کنترل اپیدمی ارائه کرد.

مدل اپیدمی SIR

مدل های اپیدمی یکی از ابزارهای مهم شبیه سازی بیماری های واگیردار و عفونی می باشند که به کمک آنها می توان روند رشد بیماری های واگیردار را پیش بینی کرد و راهبرد های ضروری را جهت پیشگیری از گسترش آنها در پیش گرفت. مدل SIR اولین مدل ریاضی اپیدمی می باشد که کرماک و مک کندریک در سال ۱۹۲۷ ارائه دادند. در مدل اپیدمی اس آی آر تعداد جمعیت ثابت بوده و تنها از سه زیر گروه شامل زیر گروه S (افراد مستعد پذیر بیماری) ، زیر گروه I (افراد دارای بیماری واگیردار) و زیر گروه R (افراد درمان شده و ایمن شده) تشکیل شده است.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب شبیه سازی گسترش بیماری های عفونی با مدل اپیدمی SIR در نرم افزار متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید