شبیه سازی آرایه های فاز التراسونیک (مافوق صوت یا Ultrasonic) به روش گوسی در متلب

شبیه سازی آرایه های فاز التراسونیک (مافوق صوت یا Ultrasonic) به روش گوسی در متلب

شبیه سازی آرایه های فاز التراسونیک در متلب

در این بخش پروژه شبیه سازی آرایه های فاز التراسونیک (مافوق صوت یا Ultrasonic) به روش گوسی را در نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری کدها آماده کردیم که در این پروژه میدان موج نرمال شده بارِ یک آرایه دو بعدی متشکل از عناصر مستطیل شکل موج ها در یک سیال با استفاده از عملکرد ps_3Dv متلب حل می شود. در ادامه به معرفی التراسونیک و کاربرد های امواج مافوق صوت پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی این پروژه پردازش سیگنال در متلب قرار داده شده است.

التراسونیک (Ultrasonic) چیست ؟

التراسونیک یا Ultrasonic به معنای مافوق صوت می باشد که یک نوع موج است. محدوده فرکانسی امواج مافوق صوت در حد ۴۰ کیلو هرتز تا چندین مگا هرتز می‌ باشد، در حالی که محدوده فرکانس شنوایی انسان در حد ۲۰ هرتز تا ۲۰ هزار هرتز است.

کاربرد های امواج مافوق صوت

امواج مافوق صوت کاربرد های بسیاری از جمله در لیزر، تخلیه الکتریکی به منظور بهبود خواص سطحی و افزایش نرخ باربرداری، سنجش فاصله، سنجش عمق مخزن، شستشوی ظروف آزمایشگاهی به صورت دقیق، تعیین فشار خون بیمار، همگن کردن مواد مذاب، جوشکاری مواد غیر هم جنس، ریخته گری، تراشکاری، فرزکاری، ماشین کاری با پرتو لیزر، ماشین کاری با تخلیه الکتریکی، سوراخ کاری با تخلیه الکتریکی، ماشین کاری شیمیایی، پولیش کاری شیمیایی و الکتروشیمیایی و غیره دارد.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

شبیه سازی آرایه های فاز التراسونیک (مافوق صوت یا Ultrasonic) به روش گوسی در متلب شبیه سازی آرایه های فاز التراسونیک (مافوق صوت یا Ultrasonic) به روش گوسی در متلب شبیه سازی آرایه های فاز التراسونیک (مافوق صوت یا Ultrasonic) به روش گوسی در متلب شبیه سازی آرایه های فاز التراسونیک (مافوق صوت یا Ultrasonic) به روش گوسی در متلب شبیه سازی آرایه های فاز التراسونیک (مافوق صوت یا Ultrasonic) به روش گوسی در متلب شبیه سازی آرایه های فاز التراسونیک (مافوق صوت یا Ultrasonic) به روش گوسی در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید