حل معادله فرینل (Fresnel Equations) برای توان موج در نرم افزار متلب

حل معادله فرینل (Fresnel Equations) برای توان موج در نرم افزار متلب

حل معادله فرینل برای توان موج در متلب

در این بخش با یک پروژه در مورد امواج و بازتاب نور با عنوان حل معادله فرینل برای توان موج در خدمت شما هستیم که با نرم افزار MATLAB بر اساس یک مقاله کوتاه در PDF انجام شده است. در ادامه به معرفی معادلات فرینل و پروژه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی های آن به همراه لینک دانلود مقاله مرجع قرار داده شده است.

تعریف معادلات فرینل (Fresnel Equations)

معادلات فرِینل (Fresnel Equations یا Fresnel coefficients) رفتار نور را در زمان گذر از محیطی به محیطی دیگر را با ضریب شکستی مختلف بیان می کند. معادله فرینل اولین بار توسط اگوستن-ژان فرینل بیان شده است. نور در زمان عبور از محیطی با ضریب شکست n1 به محیطی دیگر با ضریب شکست n2 ، با بازتاب و شکست به ره رو می‌ شود. معادلات فرینل نسبت میزان نور بازتاب شده در محیط اول و نسبت میزان نور عبور کننده به محیط دوم را در مقایسه با نور تابیده ‌شده و همچنین اختلاف فاز وارده شده به نور بازتاب و منتشر شده را بیان می ‌کند. به صورت کلی مقادیر فوق به قطبش موج بستگی دارد. نحوه به دست آمدن معادلات فرنل یا معادلات فرینل (Fresnel coefficients) بر اساس فرض تخت بودن موج تابیده ‌شده به سطح و همگن و صاف بودن این سطح می باشد.

معرفی پروژه

در این مطلب ما درباره انتشار موج از طریق یک مرز بین دو رسانه نیمه بی نهایت برای به اشتراک گذاری یک رابط مشترک صحبت می کنیم. به طور خاص، بررسی اولیه ما در مورد اثرات قطبش موج بر روی انعکاس و انتقال در رابطه ی بین دو رسانه خطی، ایزوتروپیک و همگن بوده و پس از آن به رسم معادلات فرنل می پردازیم و سپس در مورد انعکاس داخلی بحث کرده و خواص امواج خاموشی را ایجاد می کنیم.

تصاویری از خروجی پروژه در محیط MATLAB

حل معادله فرینل (Fresnel Equations) برای توان موج در نرم افزار متلب

زاویه برخورد با وضیعت ضرایب واقعی

حل معادله فرینل (Fresnel Equations) برای توان موج در نرم افزار متلب

بخش غیرواقعی ضرایب

حل معادله فرینل (Fresnel Equations) برای توان موج در نرم افزار متلب

بزرگنمایی ضرایب در مقابل زاویه برخورد

حل معادله فرینل (Fresnel Equations) برای توان موج در نرم افزار متلب

زاویه فاز ضرایب در مقابل زاویه برخورد


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید