مشخصات سیگنال مدوله شده FM – گیرنده های رادیویی

مشخصات سیگنال مدوله شده FM   گیرنده های رادیویی

سیگنال مدوله شده FM

در مدولاسیون FM فرکانس حامل متناسب با تغییرات دامنه پیام، مطابق با شکل زیر تغییر می کند.

مشخصات سیگنال مدوله شده FM   گیرنده های رادیویی

شکل مدولاسیون فرکانس

شکل موج مدوله شده FM در حوزه ی فرکانس، مانند شکل زیر است. موج مدوله شده ی FM نسبت به موج مدوله شدهی AM دارای فرکانس های کناری زیادتری است. بنابراین پهنای باند مدولاسیون FM از پهنای باند مدولاسیون AM پیشتر می شود.

مشخصات سیگنال مدوله شده FM   گیرنده های رادیویی

شکل پهنای باند سیگنال FM

محدوده باند فرکانس FM

باند ایستگاه های رادیویی FM برای پخش پیام صوتی در محدوده ی ۸۸ تا ۱۰۸ مگاهرتز قرار دارد. این باند، استاندارد است. تمام ایستگاه های رادیویی FM در این محدوده قرار دارند.

مشخصات سیگنال مدوله شده FM   گیرنده های رادیویی

پخش موسیقی با موج FM

کاربرد مدولاسیون FM

به علت زیاد بودن فرکانس حامل در فرستندهی FM از باند FM برای پخش موسیقی و برنامه های رادیویی شبکه های محلی استفاده می شود و به دلیل عدم نویزپذیری FM این مدولاسیون در مخابرات بین زمین و ارتباط های ماهواره ای نیز کاربرد دارد.

مشخصات سیگنال مدوله شده FM   گیرنده های رادیویی

شکل ارتباطات ماهواره ای

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است